Så här jobbar Furulidskolan

Furulidskolan i Vallda använder liksom andra skolor i kommunen sina digitala verktyg.
Här har man, från F-6, pedagoger som på olika sätt förbereder barnen för framtiden. Datorer och iPads har blivit allt mer självklara tillsammans med papper och penna som vanliga hjälpmedel.
På skolan har man, som en av de första i kommunen, arbetat med “JätteKUL” vilket innebär att skriva sig till läsning med datorns hjälp. Vid ett besök ser man i en klass en elev som använder en biomekanisk ö, några andra elever jobbar med iPads och datorer och några med papper och penna. Man har lite olika uppgifter vilket kan skapa större utrymme för pedagogen att vara tillgänglig.
I en annan klass har eleverna börjat med lärcirklar (På Riktigt) inom matematik. De jobbade med omkrets och fick bland annat instruktioner digitalt och fortsatte sedan med praktiskt arbete. En annan pedagog har valt Minecraft och har byggt olika miljöer som uppdrag men även gett matematikuppgifter att lösa med hjälp av spelet.
Andra elever jobbade vid tillfällEt för studiebesöket mer traditionellt med datorn som skrivhjälpmedel eller uppgifter online.
Variationen är härlig att se och det viktigaste är att inte alla behöver göra likadant. Viktigast är att utgå från våra styrdokument och sedan välja metod.