Samverkan och programmering på teknikdag – Helena Sagar

Helena Sagar, lektor på Kullaviksskolan, skriver i nyhetsbrevet från Tekniken i skolan nr 3 Oktober 2015

Samverkan och programmering på teknikdag
TEXT OCH FOTO: HELENA SAGAR, FIL DR I NATURVETENSKAP MED UTBILDNINGSVETENSKAPLIG
INRIKTNING. LEKTOR PÅ KULLAVIKSSKOLAN. UNDERVISNING I NO OCH TEKNIK,
FORSKNING SAMT ANSVAR FÖR EVIDENSBASERAD SKOLUTVECKLING INGÅR I TJÄNSTEN.
I samband med att vi fi ck pris för Årets teknikutbildning (Teknikföretagen)
för några år sedan, bildade vi ett Teknikrådslag, bestående av
tekniklärare i olika årskurser samt en rektor. Rådslaget har i uppgift att
förvalta prispengarna på ett sätt som ska främja, stimulera och/eller
väcka alla våra elevers intresse för teknik, från förskolan hela vägen
upp till årskurs 9. Teknikrådslaget bestämde redan från början att satsa
extra på de yngre eleverna.

Läs mer på sidan 6 och 7 i CETIS nyhetsbrev Tekniken i skolan nr 3 Oktober 2015