Save the date: FIKA tisdag 20/11, kl 15.30

Våra kolleger på Furulidsskolan bjuder in till nästa FIKA.

NÄR? Tisdagen den 20/11, kl. 15.30-17.30.

 

 

Vi kommer då att få veta mer om och samtala kring hur Ingrid och hennes kolleger arbetar med problembaserat lärande (PBL).

Rektor Ulrica kommer att berätta om den alldeles nybyggda Furulidsskolan och dess innovativa planlösning, som är baserad på tankar om och forskning kring mera flexibla lärmiljöer. Hur möjliggör en mera flexibel planlösning för en förändrad pedagogik som utmanar våra traditionsenliga sätt att tänka kring klasser och undervisning?

 

Vi kommer också att inleda ett samtal med er om att genomföra en kompetensutvecklingsserie kring hur man kan läsa och tolka vetenskapliga artiklar på ett sätt som gör att resultaten kan komma till nytta i vår egen, dagliga undervisning / praktik.

Ytterligare två punkter ligger i “pipe-line” och sedan hoppas vi naturligtvis alltid på just ditt förslag på vad vi ska diskutera och/eller ha en workshop kring.

Hör av dig till helena.sagar@kungsbacka.se med ditt förslag!

 

Välkommen!

Karin Carlsson /gm Helena.

 

Helena Sagar

Lektor

Kullaviksskolan Förskola Grundskolan