Save the date för FIKA: 31/1 15.30-17.30

Ulrika Frivold bjuder in till nästa FIKA på Älvsåkerskolan torsdagen den 31/1, kl 15.30-17.30. Markera i din kalender redan nu!
Det preliminära programmet ser ut som följer:
Ulrika berättar om ett skolutvecklingsprojekt som de sökt och fått pengar för att genomföra.
Annika Linell berättar om sitt arbete med Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter och hur vi kan använda oss av dem.
Camilla Bratt vill gärna ha input från oss kritiska vänner till sin Masters-uppsats.
Eventuellt berättar Ulrica, Jerry, Eva och jag om våra lärdomar från våra skolbesök på Nya Zeeland.
Samtal om seminarieserie om att läsa vetenskapliga artiklar.
Samtal om forum för lärare (förstelärare?) som har skolutvecklingsuppdrag.
Ska vi anordna FIKA med kortare intervall?
Hör gärna av dig om du vill ta upp något!

Välkommen!
Ulrika/gm Helena.

Helena Sagar
Vetenskaplig ledare
Kullaviksskolan Förskola & Grundskola