SETT – dagarna, Kista 2015

Jag har summerat mina dagar i Kista och på SETT – mässan genom att fokusera på följande ord:

POSITIVA – VAD FUNGERAR, PROFESSIONELLA, RELATIONER, FOKUS OCH STRUKTUR, GÖRANDE, ÅTERKOPPLING OCH REFLEKTION.

Jag tror att många lärare idag använder sig av digitala verktyg i sin undervisning. Men jag tror även att det är många som inte har någon direkt tanke med själva användandet av just dem. Det man måste tänka på är att datorer, läsplattor, appar och mycket mer är kompletterande verktyg, för att eleverna ska kunna uppnå målen. Det gäller att vara professionell och finna rätt verktyg till rätt elev och till rätt uppgift. Detta görs genom mötet med eleverna. Relationer är oerhört viktiga. I skolan är relationerna till elever och vuxna det viktigaste. Får man ingen relation med sina elever så är det svårt att undervisa, handleda och hjälpa dem. Vi pedagoger måste ta reda på elevernas förförståelse och deras kunskaper samt intresse. Eleverna är en guldgruva för oss pedagoger.

Det är viktigt att vi fokuserar på det positiva och det som fungerar samt när fungerar det för en specifik elev, i vilken situation arbetar eleven bäst och vilket verktyg kan eleven arbeta med. Även att man ger elever återkoppling och att man reflekterar både tillsammans med eleverna och enskilt men även tillsammans med sina kollegor.

Min upplevelse är att alla elever behöver struktur och fokus. Eleverna måste ha en klar bild över vilka mål vi tillsammans ska arbeta med och hur vi ska arbeta. Detta får vi inte glömma när vi arbetar med digitala verktyg. Vi kan inte dela ut läsplattor till eleverna och förvänta oss att de ska kunna lösa uppgifterna om de inte får tydliga ramar för vad vi förväntar oss av dem och vilka mål vi arbetar mot.

Jag är tacksam för att jag fick möjligheten att följa med och bli inspirerad tillsammans med andra, för mig okända kollegor. På mässan deltog jag i många givande samtal och diskussioner, fick även nöjet att lyssna på många intressanta föreläsare, där jag fick många bra tips och idéer. Bara i samtalet med varandra, kollegor från andra skolor/förskolor så har vi inspirerat varandra och gett varandra bekräftelse och tips. Jag känner att jag har fått bekräftelse på att jag är på rätt väg.

Tack vare mässan och kollegor så vågar jag nu testa mer. Detta även om jag inte kan allt det tekniska, men det vet jag att flera av mina elever kan. Sedan måste man våga testa och utmana sig själv.

Hälsningar

Petra T. Matikainen