#SETT: Inspirerat om det flippade klassrummet

Av Åsa Falck,  Cicci Harström och Jennie Johansson från Åsaskolan

SETT-mässan var en mycket inspirerande upplevelse. Vi var på flera olika föreläsningar och i olika montrar. Malin Larssons föreläsning om det flippade klassrummet lämnade avtryck hos oss.

Det kan kännas läskigt att öppna upp klassrummet, att flippa sin undervisning. Malin Larssons föreläsning gav verkligen råg i ryggen till att våga försöka. Hon berättade om hur man faktiskt kan börja i det lilla och lära sig på vägen. När hon började flippa sitt eget klassrum hade hon inga digitala hjälpmedel, utan eleverna fick använda sina mobiler. Malin vågade hoppa utan fallskärm och lärde sig behärska den digitala tekniken efterhand som hon arbetade tillsammans med eleverna. Malin tryckte också på att man vågar ta steget tillsammans med eleverna, att man lär sig med och av varandra.

Malin trycker också på att undervisningen blir bredare. Eleverna lär av och med varandra, av och med läraren och av och med omvärlden. Ett flippat klassrum ger större möjlighet till feedback, repetition, stöd och förståelse.

Vi önskar att fler lärare får möjlighet att åka på SETT-mässan för att få denna fantastiska inspiration!