#SETT: Näthat och nätkärlek

Av Mia Haglund, Särö skola

 

SETT-mässan bjöd på en mängd spännande möten, seminarium och nya idéer!

Dag två bjöd bland annat på en föreläsning av Elza Dunkels. Elza Dunkels har under många år forskat om ungas nätvanor, och föreläsningen hette ”NÄTHAT OCH NÄTKÄRLEK”.   Anledningen till att jag väljer att lyfta fram just denna föreläsning är att jag tror att dessa frågor kommer att behöva ta mer plats i skolorna. Det ställer stora krav på lyhördhet och kunskap från oss vuxna. Samtidigt upplevde jag att hon betonade lika mycket vikten av att ge ungdomarna egna verktyg för att själva kunna hantera och kontrollera sitt sociala liv på nätet.

Det jag personligen uppskattade i Elza Dunkels föreläsning var att tonen i stor utsträckning var konstruktiv.

I egenskap av forskare har Elza Dunkels givetvis dels skrivit forskningsavhandlingar och liknande för den som verkligen vill gå på djupet i ämnet, men hon delar även med sig av sitt kunnande via bloggar och andra forum på nätet. Där finns hon även tillgänglig för att svara på frågor både från vuxna och ungdomar.

Hennes forum berör därmed frågan om nätsäkerhet och den personliga integriteten på en rad olika nivåer, med alltifrån forskningsrön till konkreta handfasta tips kring hur man kan agera och arbeta med detta.
Det går även att enkelt ta del av inspelade föreläsningar i ämnet, som hon har gjort och publicerat på nätet.
Vidare delar hon med sig av en mängd tips på andra texter och annat material i ämnet att ta del av.

Här är två länktips för den som vill veta mer:

http://netnanny.wordpress.com

http://www.kulturer.net/

Av Mia Haglund, Särö skola