Skoldatatekets processutbildning är igång!

Nu har läsårets processutbildningar för specialpedagoger/speciallärare på Skoldatateket startat. Vi har en grupp specialpedagoger/speciallärare verksamma inom förskolan och en grupp verksamma i skolans yngre år. Processutbildningens syfte är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd.

På första träffen diskuterade vi användningen av IKT-verktyg samt gick igenom vad ett skoldatatek är och hur det kan användas. I gruppen riktad mot förskolan arbetade vi sedan med grunderna i Smart Notebook medan den andra gruppen bekantade sig med appar inom läs- och skriv.

Foto 2014-10-08 09 46 39

Det var två givande utbildningstillfällen med nöjda deltagare. Processutbildningen fortsätter med en tillfälle till under höstterminen och två tillfällen under vårterminen. Deltagarna är själva med och styr över utbildningens innehåll.