Sofia Arvidsson – Intervju i UR:s Lärarrummet – Engelska och IKT

 

Länk till Intervjun(29.25)

Sofia Arvidsson är lärare i engelska och idrott på Smedingeskolan i Fjärås. Hon brinner för digitala verktyg i undervisningen. Hon berättar om olika webbaserade tjänster som hon använder i engelska  Lyrics Training , där eleverna fyller i textluckor i populära musikvideor. Socrative som hon använder för att snabbt får feedback på vad eleverna har lärt sig, via dator eller mobiltelefon.  Sofia berättar också om News Reel ett nyhetsprogram på lätt engelska som finns på UR:s sida för engelskämnet. Där finns också diskussionsfrågor, manus med mera till programmen.

Sofia betonar vikten att undervisningen måste vara så verklighetsnära eleverna som möjligt. Hennes elever kommer också till tals i programmet. Det berättar att de tycker det är kul att vara med om att vara första med testa olika digitala verktyg.

I programmet berättar Sofia och Malin Jeppsson om det ämnesövergripande projektet Smedingemissions som genomfördes på Smedingeskolan förra året.

 

Lärarrummet är en satsning om som UR själva beskriver så här

Porträtt av lärare som på olika sätt utmärker sig genom sitt sätt att undervisa. De är verksamma på såväl förskolor som universitet och högskolor över hela Sverige. Vi får den unika möjligheten att följa med läraren in i klassrummet och vi får höra deras knep och råd som kan inspirera andra lärare till att själva bli bättre pedagoger.

Vi gratulerar Sofia till att finnas med i denna fina samling pedagoger och ser fram emot fler program.

Självklart kan man lyssna till Sofia Arvidsson på  inspirationsdagen den 3 maj.