Strannegårdens förskola – IKT och Entreprenörskap

Karin och Trudie på Strannegårdens förskola är med i projektet Entreprenörskap i Kungsbackas förskolor. De bland annat berättar om hur de konsekvent jobbat med Photostory för att avsluta, utvärdera och samtala med barnen kring de större projekten som de gör på förskolan. De berättar också om en tävling de varit med i som gav ett stort barn och föräldraengagemang.

På Kungsbackas dag kring Inspiration och Ikt den 3 maj finns det möjlighet att lyssna på Strannegårdens förskola.

På den stora konferensen Framtidens lärande i Nacka kommer där Kungsbacka deltar som partnerkommun, så är Strannegårdens förskola  en av de som ska presentera sitt arbete. Kul med spridning både här och i Kungsbacka och i Nacka.

Vill du veta mer om projektet Entrepreörskap i Kungsbackas förskolor med mycket IKT så berättar Mats Larsnäs här på en film om projektet