Studiedag för förskolor i Onsala

Under tisdagen 9 december hade Barkassen, Dannebacka, Gatan, Iserås, Kaptengårdens, Mariedal och Strannegårdens förskolor stUdiedag med inriktning på IKT.  All personal hade fått välja två olika ämnen som de ville lära sig mer om. De kunde också om de ville gå på fler workshops, vilket av flera passade på att göra.

Ämnen som fanns att välja mellan var: Bildbehandling, Unikum, Smartboard, iMovie, Skype och QR koder. Vi höll på en timme  med varje ämne, som innehöll både teori och praktik.

Efter dagen kommer det skickas ut en utvärdering till alla deltagare för att kunna se på eventuella förbättringar vi kan göra.

Planering och genomförande av dagen hölls av Mia Moberg och Karin Sönnerås.