Rss

Archives for : Appar förskola

Bee-Bot på besök på Prästgårdsängens förskola

Vi arbetar med tema språk på vår förskola och fick möjlighet att låna en Bee-Bot. Vi introducerade Bee-Bot genom att prata om flera olika begrepp såsom programmering, robot, att det är vi som styr etc… Vi drog även paralleller till verkligheten och kom fram till att det är mycket som vi styr med våra hjärnor, programmering. Sedan fick barnen prova hur den funkade.

Med hjälp av olika symboler samarbetade barnen kring hur Bee-Bot skulle programmeras för att komma till målet. Barnen placerade ut dessa och styrde roboten med knapparna på ryggen. Ibland blev det rätt och ibland blev det mindre rätt. Då hjälptes barnen åt hur Bee-Bot skulle styras för att komma ända fram.

Barnen tog även hjälp av kaplastavar för att lättare se vilken väg Bee-Bot skulle gå. Med kartan som ingick i makerlådan gick Bee-Bot på skattjakt. Barnen hjälptes åt att räkna steg, vi pratade om höger och vänster etc.. Barnen gillade att arbetade med Bee-Bot, eller ”biis” som de kallade den!

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98, rev. 2016)
/Tina Westberg, förskollärare på Prästgårdsängens förskola

Bee bot på besök hos oss på Kolla parkstads förskola

Just nu på förskolan arbetar vi med matematik i fokus och jag kände att bee  boten kunde ge barnen chans till många matematiska begrepp i utforskandet. Barnen på min hemvist är mellan ett och två år.

För att barnen skulle få chans att lära känna materialet (bee boten) fick de till en början fritt programmera bee boten, trycka på de olika knapparna för att se vad som händer. Snabbt fångades deras intresse och vi började arbeta med bee boten genom små uppdrag. Bee boten skulle komma fram till Bibbi. Barnen fick planera ut Bibbi på golvet och vi fick klura tillsammans hur bee boten skulle nå Bibbi.

Senare i arbetet med bee boten lade vi till en karta med endast kvadrater samt att barnen fick använda sig av pilar denna gång. Detta för att kunna se vilka knappar som skulle användas för att komma fram. Denna gång var Bibbi placerad i en ruta.

Arbetet med bee boten har gett oss många roliga och lärorika stunder. Främst med fokus på matematik då tal, antal, lägesbegrepp och problemlösning används.

/ Beatrice Hansen, Förskollärare på Kolla Parkstads förskola

Reportage från studieresa i Nya Zeeland

Hej alla pedagoger i Kungsbacka! För några dagar sen kom jag hem från min studieresa i Nya Zeeland och tänkte dela med mig lite. Innan jul fick jag ett stipendium för att åka ner och göra studiebesök på olika skolor. Mitt huvudfokus som jag ville titta på var literacy, läs och skrivinlärning för skolans yngsta elever. Jag ville också träffa forskare för att se vad som är ”i ropet” nu i Nya Zeeländsk forskning kring literacy. Jag valde att även besöka en förskola för att se helheten i lärandet och hur övergången är från förskola till skolan. I Nya Zeeland börjar man 1:a klass på sin 5:e födelsedag vilket gör att man som förskola släpper barn till skolan hela året och som skola tar man emot nya elever hela året. Jag fick fantastiskt mycket inspiration och idéer till mitt arbete i min klass. Men det blev också en inre resa med tid för reflektion. Som handledare i läslyftet kände jag också igen mycket av deras arbetssätt och metoder från läslyftsmodulerna. Det var spännande att se hur väl förankrat textsamtal osv var i deras verksamhet. Under min resa skrev jag en blogg ”Nyazeelandblog.wordpress.com” där man kan läsa lite mer ingående om mina besök och se mer kort. Jag kommer nu att sammanställa alla intryck för att kunna föreläsa för andra.

Här tittar vi på en karta och eleverna ser att jag kommer från ett litet land högt uppe i ena hörnet…

6577B5EDE9EE4EDEAAE01F5B3382171F

Här tittar vi på en karta och eleverna ser att jag kommer från ett litet land högt uppe i ena hörnet…

E030C29148F24C2696B3FDEDF8CF41EF

En femårings skoldag, mellan 9-15 alla dagar. Men då ingår simning på schemat alla dagar i skol-poolen. Står i läroplanen att man ska simma varje dag ända upp till 12 års ålder. Nästan alla skolor har därför en pool.

B6E11A4611884FB6B7C6A6B00AAB699F

Samtal kring text runt ”moontable”

89BF8485900E4FBC91F9BA5F263EDF18

6-7 åringar förbereder sig  för att avsluta dagen.

07D25749B9B04FEFA966A852D29F5472

Metaforer/beskrivningar som man använde när man lärde ut hur man skriver bokstäver på förskolan. Alla pedagoger sa samma sak och man lärde ut små bokstäver redan från 2,5 års ålder. Även i skolan använde man dessa metaforer/beskrivningar.

Repotaget skrivet av:

Annika Björnhall

Förskollärare, Björkrisskolan

Krakel Spektakel på Pölagårdens förskola

Fick ett spännande reportage från pedagogerna på avdelningen Myran på Pölagårdens förskola i Åsa. Läs och bli inspirerade av hur de jobbat med film i barngruppen.

– Vi fick en inbjudan på posten från “Krakel Spektakel” Svensk film industri.Det gällde att delta i deras tävling om att göra en presentation av en låt ur Krakel Spektakel. Vi på Myran spånade snabbt om detta och kom på att vi skulle göra en musikvideo med barnen av låten “Här dansar Herr gurka”.
I detta projekt fick vi med stora delar av läroplanen i form av: samarbete, instrumentspelande och sång, språkträning, skapande av gurkdockor, testa olika material, teknisk utmaning i form av filmning med Ipad, ljus och ljudsättning mm.
Alla barn på avdelningen deltog, några ville göra dockor, några spelade på instrument och alla sjöng… alla på sin utvecklingsnivå. Det var precis i början av terminen som barnen fick sätta igång med detta projekt tillsammans, det gjorde gruppen sammansvetsat med detta roliga uppdrag. Dessutom vann vi ett pris iform av en underbar musikbok där alla sånger från Krakel spektakel finns med i både text och ljud.

Barnen och vi pedagoger blev mycket stolta över projektet och tanken med att visa det på Kungsbacka delar kan vara att visa hur enkelt det är att genomföra en musikvideo med barnen. Vi valde dockor att spela med då vi inte ville visa barnens ansikte i det offentliga.

Här ser ni vår film!

IMG_1408

Film Pölagården

NU STARTAR VI!!!

Samla alla bokstäver fram till 20 december.

Då publiceras adressen där du har möjlighet att skicka in lösningen på bokstavsgåtan.
Det blir en mening av alla bokstäver som funnits inlagda i reportageinläggen på kungsbackadelar.se under perioden 2-20 december. För att ha chans att vinna behöver du också lämna ett tips hur vi kan använda och utveckla kungsbackadelar.se.

Tävlingdeltagaren med rätt mening och bästa förslaget vinner första pris som är ett presentkort på 500 kr på Kungsmässan.
Dessutom vinner ytterligare 4 st deltagare två biobiljetter var. Vinnarna meddelas via e-post.

———————————————————————————————————–

EN GRATIS MÅLARAPP – bra basfunktioner.

Paper 53 är en målarbok med väldigt få funktioner. I gratisversionen en penna, ett sudd och 28 färger på en palett.

Appen fungerar fint för att göra t.ex. varsin målarbok till barnen i gruppen. Du kan lätt lägga ett foto eller en färg på utsidan, alla målarböcker samlas lätt åtkomliga i en rad.

Pennan i denna app uppför sig som en kalligrafipenna, det blir skillnad på strecken beroende på hur man håller fingret.

Läs mer och få en utförlig recension på http://www.skolappar.nu/paper-53/

20131201-230207.jpg

Första mötet med iPad

Pölagårdens förskola var bland de första förskolorna i Kungsbacka kommun som fick iPads till sin verksamhet. Under våren 2012 introducerades verktyget och pedagoger och barn var med om en spännande resa där många frågeställningar och funderingar väcktes. Hur samarbetar barnen runt iPaden? Vilket arbetssätt ska vi ha och hur kopplar vi iPaden till strävansmålen i förskolans läroplan? Hur inkluderar vi barn i behov av särskilt stöd?

Helen Pettersson

Puppet Pals i förskolan

Nu är det förskolornas tur att vara med på tåget i Kungsbackas IKT satsning! Alla förskolor har fått ut en iPad och sakta men säkert kommer resten av IKT verktygen ut, några förskolor hade dem på plats redan under våren.

I Onsala pedagogiska enhet Förskoleområde 1, startade vi höstterminen med att använda en förmiddag till workshops runt digitala verktyg. Alla pedagoger fick möjlighet att med vägledning testa bland annat appen Puppet Pals på Ipaden.

En mycket användbar app där man gör egna animerade sagor med ljud. De större barnen lär sig snabbt, de kan välja många olika figurer och bakgrunder och köper man till ett Director’s passfår man tillgång till ännu fler och dessutom kan man ta fotografier och använda i sina sagor. Man kan klippa ut personer som man har med i sagan, göra egna bakgrunder, göra rekvisita som man vill ha med, ja det är väl egentligen bara fantasin som sätter stopp.

Den stora fördelen med denna app är att även de mindre barnen kan bli aktiva och göra egna filmer. När man är med och samtalar om det som händer när barnen rör de olika figurerna och förstärker och sätter ord på det de gör så är det en både rolig, lärorik och utvecklande app för våra yngre barn.

Det är viktigt att IKT verktygen blir en naturlig del av verksamheten. Vi skall inte bara “spela spel” utan bredda vår verksamhet med hjälp av dem. Saker som vi inte kunde göra förut eller som var för komplicerade eller krångliga, Geocaching, egna memory, göra sagor och filmer mm mm. Barnen kan eller lär sig tekniken väldigt fort, det är vi som skall se till att få in pedagogiken och läroplanen i IKT verktygen.

Karin Sönnerås

Strannegårdens förskola – IKT och Entreprenörskap

Karin och Trudie på Strannegårdens förskola är med i projektet Entreprenörskap i Kungsbackas förskolor. De bland annat berättar om hur de konsekvent jobbat med Photostory för att avsluta, utvärdera och samtala med barnen kring de större projekten som de gör på förskolan. De berättar också om en tävling de varit med i som gav ett stort barn och föräldraengagemang.

På Kungsbackas dag kring Inspiration och Ikt den 3 maj finns det möjlighet att lyssna på Strannegårdens förskola.

På den stora konferensen Framtidens lärande i Nacka kommer där Kungsbacka deltar som partnerkommun, så är Strannegårdens förskola  en av de som ska presentera sitt arbete. Kul med spridning både här och i Kungsbacka och i Nacka.

Vill du veta mer om projektet Entrepreörskap i Kungsbackas förskolor med mycket IKT så berättar Mats Larsnäs här på en film om projektet

Blogg med Ipad i förskolan – Prästgårdsängens förskola

På avdelning Lingonet på Prästgårdsängens förskola i Fjärås har man just startat en blogg.  Evelina Johansson, Linda Johansson och Sofia Olsson berättar i att syftet är flerdelat med bloggen

  • Föräldrarna får snabb information och inblick i sina barns vardag på förskolan.
  • Bloggen underlättar för pedagogerna i den pedagogiska dokumentationen
  • Bloggen är ett verktyg för att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet  på förskolan

De har valt att arbeta med Posterous som bloggverktyg, vilket de tycker är enkelt. Personalen skriver blogginläggen precis när de händer. Bloggen är inställd så att de föräldrar som angett sin e-post adress får ett mail när något publiceras på bloggen.

Alla förskolor i Kungsbacka kommun har för några veckor sedan fått var sin 3G Ipad.

3G modellen har valts för att göra det lättare att göra det lättare att göra dokumentation när man är utomhus, men också för att göra enklare sökningar. Det öppnar också upp möjligheter för Geocaching i förskolan.

På Prästgårdsängens har sedan tidigare jobbat med Geocaching genom ett projekt i samarbete med Region Halland. Geocaching i förskolan i Halland

Många appar har laddats ner på Ipaden och engagemanget är stort bland personalen.