Programmering och Makerspace i skolan

december 12, 2014

Jag hade igår glädjen att få delta i en heldags workshop på Lindholmen Science Park, initierad av Carl Heath. Workshopen syftade till att identifiera viktiga möjligheter och utmaningar samt identifiera rätt frågeställningar, för att kunna utveckla breda nationellt gångbara metoder för införande av makerspace och programmering i svensk skola. Inbjudna var  en mycket spännande samling människor som med liv och lust tog sig an uppgiften att berika det blivande projektet…

Läs mer >>