“Förr och nu”

mars 22, 2017

Arbete med ”förr och nu” i 1-Öst Fjärås Bräckaskola. Vi har gjort några tidshopp i historien. Vi har bla besökt Vikingatiden, Järnåldern, 1600-talet och 1900-talet. När vi arbetade med 1900-talet pratade vi om hur det var att leva och gå i skolan på den tiden. Eleverna fick sitta i grupper och prata om hur de trodde de var på 1940-talet i skolan och när vi  pratade i helklass bestämde vi…

Läs mer >>