Rss

Archives for : förskolan

Flerspråkig språkutveckling i förskolan

Projekt ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”

Hurra för flerspråkigheten

Tänk att födas och att få växa upp med två och kanske till och med fler språk. Du kanske har en mamma som jobbar på AstraZenica som tog familjen hit från England, en pappa som fått ett snickerijobb på ett bygge och tagit hit familjen från Polen. Eller är du familjen som fick fly från Syrien till Sverige för att få leva.

Oavsett var vi kommer ifrån och vilka orsakerna är till att Kungsbacka idag består av människor från en stor del av världen, så är det en resurs som vi borde ta tillvara på. Sverige är ett litet land med ett språk som endast talas här, därför är det en tillgång att kunna behärska flera språk. De flesta länder i världen är flerspråkiga, vilket ställer än större krav, samtidigt som det ger oss möjligheter. Språk och kunskap om kultur behövs inom arbetsmarknaden både i Kungsbacka och i världen och är även något vi har nytta av när vi reser eller möter människor från andra länder.

För att ta tillvara på denna kunskap, är det därför viktigt att vi börjar med de allra minsta barnen. All forskning visar att stimuleras barnets modersmål, så underlättar detta även inlärningen av det svenska språket.

För förskolan ligger det som mål i uppdraget att flerspråkiga barn ska känna delaktighet i sin egen kultur. De som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Rapporter från Skolinspektionen visar att variationen är stor när det gäller både kunskapen om hur man kan jobba flerspråkigt och att kartläggningen av barnens språk när de börjar förskolan är bristfällig. Bland barn som är födda i Sverige med annat modersmål finns det ibland ingen kunskap om detta på förskolan.

Hur ska vi jobba flerspråkigt på förskolan?

I Kungsbacka pågår just nu ett projekt som kallas ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”. Detta är en del i ett stort förändringsarbete som just nu pågår kring hur man ska jobba med modersmålsstödet. Projektet syftar till att hjälpa förskolan att hitta nya vägar för att jobba flerspråkigt utifrån ett litterärt synsätt. I projektet har vi undersökt vilken flerspråkig litteratur som finns inom folkbibliotek/skolbibliotek och förskola/förskoleklass i Kungsbacka och hur man jobbar med den. Synsättet är interkulturellt, vilket innebär att varje människa är unik och att vi möter olika kulturer och språk med respekt och ser dem som viktiga. Modersmålslärarna stödjer arbetet med modersmål för barnen på våra förskolor tillsammans med förskolepersonalen. Till hösten förändras modersmålsstödet och detta projekt en del i den förändringen. I projektet fokuserar vi på hur litteratur i den dagliga verksamheten kan bidra till att utveckla förespråkiga barns modersmål.

I vår har vi som pilotprojekt en testförskola, Villa Emilia avdelning Grandi Menti, en testförskoleklass, Hajen på Hedeskolan och öppna förskolan i Frillesås. Vi kommer dessutom att testa av några idéer på fler förskolor.  Mer information om projektet kommer.

Marita Helander projektledare ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”

 

 

 

 

Vinn en IKT pedagog för en dag – minns ni tävlingen?

Vinnare av tävling “Vinn en IKT-pedagog för en dag” var Jennie som arbetar på Hede förskola i pedagogisk enhet centrum.

Så kom äntligen dagen när Jennie skulle får sitt pris. Hon hade i förväg fått önska vad hon ville ha hjälp med och sitt fina pris delade hon med sin kollega Linda. Jennie jobbar just nu på en avdelning där barnen är 1 – 3 år gamla. De arbetar mycket med språket med hjälp av de populära figurerna i Babblarna. Det blev en förmiddag där vi pratade om den pedagogiska vinsten med att arbeta med QR koder och sedan tillverkade vi flera med av appen CloudQr. Jag hade även med mig en green screen och gick också igenom appen Green screen do Ink och tillsammans kunde vi flytta oss i tid och rum. Till sist hade vi en lite koll på Smartboarden– vad vi kan göra med den tillsammans med små barn.

Detta var ett uppskatta pris både av pristagaren och av mig som fick äran att dela ut priset.

babblarna

Babblarna

 

Foto: Mia Moberg

Tycker ni att vi ska ha en ny tävling på Kungsbacka delar?

Kommentera gärna!

Mia Moberg

IKT pedagog

FiFFiGT! – Andra året!

Idag har vi haft vår årliga filmfestival FiFFiGT! För andra året så har förskolebarn i Kungsbacka kommun tillsammans med dina pedagoger skapat filmer som de sedan fick se på biografen Facklan i Kungsbacka. Det var tolv härliga filmer i olika genres – bland annat dokumentär, spelfilm och animation. Inramningen var fantastisk, många mammor och pappor var med och det var mycket glitter och glamour. Lokal- och skolpressen var på plats för att rapportera.

Nu kan du se hela programmet här på Kungsbacka delar! Mycket nöje! #fiffigtkba

Första mötet med iPad

Pölagårdens förskola var bland de första förskolorna i Kungsbacka kommun som fick iPads till sin verksamhet. Under våren 2012 introducerades verktyget och pedagoger och barn var med om en spännande resa där många frågeställningar och funderingar väcktes. Hur samarbetar barnen runt iPaden? Vilket arbetssätt ska vi ha och hur kopplar vi iPaden till strävansmålen i förskolans läroplan? Hur inkluderar vi barn i behov av särskilt stöd?

Helen Pettersson