Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

februari 15, 2017

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig till främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras: Vad är språklig medvetenhet…

Läs mer >>