From Great to Excellent


From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på […]

From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ...


I det fjärde inlägget i reportageserien “From Great to Excellent” sammanfattar Anette Liedström Hjorth intrycken av studieresan till Toronto. Eftertanke och respekt Så är det då min tur att summera studieresan, en del i förstudien till From Great to Excellent – vårt fyraåriga halländska utvecklingsprojekt. Några av resenärerna har efter fullmatade studiedagar bloggat […]

“From Great to Excellent” – dags att sammanfatta.


  Helena Sagar och Tommy Korsell delar med sig av erfarenheter från tredje dagen på resan… Idag har vi varit på besök hos Toronto District School Board som leder hela Torontos skolorganisation med 250 000 elever. Imponerande hur man arbetar så systematiskt med ett fåtal mål hela undervisningssystemet igenom! Strukturerna är […]

“From Great to Excellent” – besök på Toronto District School ...Rapport från dag två, Magnus Fogelblad och Annika Hellström berättar. Idag har vi som har förmånen att få vara på besök i Kanada varit på skolbesök. En nybyggd skola – Brooklin High school i utkanten av Ontario som var en skola för elever från 14-18 år. Gruppen träffade rektor, lärare […]

“From Great to Excellent” – resan fortsätter…


1
En grupp från Kungsbacka med omnejd är just nu på besök i Kanada. Förvaltningen för Förskola och Grundskola har tagit initiativ till skolutvecklingssamverkan i Halland – From Great to Excellent Läs mer om bakgrunden och det halländska samarbetet på Kungsbacka.se – om initiativ för skolutveckling Följ nu med Lars Clemensson, […]

“From Great to Excellent”