”Supporting schools for a better Europe. Fighting xenophobia with Education”

oktober 10, 2016

Kapareskolan är under tre år med i ett Erasmus KA2 projekt som handlar om tolerans och förståelse. Projektets främsta syfte är att ta fram metoder och undervisningssätt, som ska stävja intolerans och främlingsfientlighet.  Ambitionen är att slutprodukten ska bli en  bank, med pedagogiska tips som förhoppningsvis pedagoger, både här i Sverige och ute i Europa, ska kunna använda sig av i sin undervisning. I våras var lärare och elever i…

Läs mer >>