#kbasett2015


1
Året är 2015 och platsen är SETT-mässan i Kista. Runt ett bord står vi andäktigt samlade. På bordet finns en blänkande maskin i stål och plast. En 3D-skrivare. Förundrat betraktar vi maskinen medan dess extruder, med ett dovt surrande, spritsar ut en tunn röd plastmassan och lager för lager bygger […]

Freinet 2.0I och med att Lgr11 infördes skedde ett paradigmskifte i svensk skola…eller skedde det verkligen? Vad innebär det egentligen att omdefiniera sin undervisning – att gå från att undervisa i tidigare läroplaner till dagens läroplan Lgr11. Jag är en relativt ny lärare. Jag gick själv i skolan under skiftet Lgr […]

Den nya skolan