Rss

Archives for : kultur

Teaterföreställning Monster

Samtliga elever i årskurs 7-9 på Hedeskolan och Hålabäcksskolan har sett teaterföreställningen  “Monster ” med Teater 23 i början av veckan.

Föreställningen är en musikalisk fars där familjeidyllen bara är en fasad.

Den handlar om en 16-årig flicka Duck som ska förbereda sin viktigaste lunch någonsin. Socialen är nämligen på väg till henne och hennes MS-sjuke pappa för att se om allt är som det ska.
Men allt är inte som det ska. Duck orkar knappt att både sköta studierna och ta hand om sin sjuke pappa. Huset är lika smutsigt som det alltid brukar vara. Ducks vardag är långt ifrån det man kan kalla normal.

På ett mycket raffinerat vis kläs en social problematik i en underhållande form.

I 1 timma och 30 minuter satt 75 elever vid varje föreställning och tittade, inga busvisslingar, ingen ville lämna salen, ingen ville missa något.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor och skolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare kultur

Dansföreställning Tetris

Förväntansfulla elever väntar på att föreställningen ska börja.

Elever från Maleviksskolan, Hålabäcksskolan och Varlaskolan såg dansföreställningen Tetris, som bygger på det klassiska dataspelet. I föreställningen bildade fyra dansare akrobatiska linjer, kvadrater och geometriska former ur helt nya överraskande perspektiv. De rullade som rektanglar över golvet eller staplade sig ovanpå varandra i hisnande torn. I slutet av föreställningen bjöds eleverna upp på golvet för att själva prova på.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor och skolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare kultur

Kulturupplevelse för förskolebarn

I veckan träffade barn från förskolor i Vallda, Särö, centrala Kungsbacka och Gällinge Sjörövar Mange och Katta Pirat.

Det var en föreställning med både sång och rörelse. Föreställningen var mycket uppskattad med engagerade barn och vuxna.

Arrangemanget samordnades och framfördes på två ställen i kommunen, dels i Särö idrottshall och dels i Sommarlusthuset.

Föreställningen har anordnats centralt genom Enhet Utveckling inom Förskola & Grundskola och förskolorna gavs möjlighet att boka biljetter.

Kulturupplevelser erbjuds till samtliga förskolor i kommunen genom förskolornas kulturombud.

Liknande arrangemang kan ses som en del i Kungsbacka kommuns strävan att ”erbjuda möten med kulturella uttryck i syfte att främja barnens/elevernas allsidiga personliga utveckling till, kreativa, kompetenta, initiativrika och ansvarskännande individer och medborgare”.

Ann-Helen Davidsson
Utvecklingsledare Kultur