Rss

Archives for : Lärarcoachning

Nio resor – nio destinationer med lärandet i fokus!

Ett reportage om Lärarcoachning i Kungsbacka, direkt från avslutningen av vår senaste insats fredagen den fjärde mars 2016.

Våra deltagare hade för dagen förberett en stund var där publiken får följa processen från dag ett tills nu och vad som hänt i den egna praktiken.

Först får vi komma med till en av Kungsbackas förskolor. Vi upplever friden när ett akvarium på Youtube visas på projektorn till stillsam musik. Vi hör att en tidigare lite krånglig och svår grej nu är vardag och enkelt och förgyller barnens tidiga morgnar.

En grundad känsla hos flera av deltagarna var osäkerhet och rädsla i början på kursen. Ingången till att komma med har varit en stor vilja att lära mer. Många av deltagarna lyfter upplägget med personliga mål och djupintervjun innan som avgörande. Duktiga kursledare har gjort väldigt stor skillnad.

Fler exempel från den första redovisningen är användning av appen Bluefire Reader som ger möjligheten att låna böcker från biblioteket.
Vi fick se en trailer, Sagostund – en glimt från vardagen, om hur barnen upplevde detta i verksamheten. Slutorden från den här pedagogen;

Den här utbildningen, en av de absolut bästa jag varit på!

 

Flera av våra deltagare vittnar om hur mycket lärarcoachninginsatsen betytt för dem personligen. De lyfter en härlig, ostressad miljö och god stämning.
Egna mål är viktigt, för någon kunde iPaden göra skillnad när man känner att dator är lite svårt. Man har tagit tag i grundläggande kunskapsluckor och på allvar insett att – Det kommer aldrig mer att gå så långsamt som nu!

Någon känner att äntligen kan hon själv visa en liten film i barngruppen – tryggheten ökar med det där att koppla upp, fixa och ordna. Osynlig kunskap visar sig tydligt, nu hänger vi i och fortsätter. I nuet, i vardagen.

Här finns pedagogen som blev rekryterad till lärarcoachning av chefen, lite läskigt men det går ju. Nerverna spelar oss spratt, det kan vara pirrigt. Vi har deltagare som berättar om mycket svåra känslor av otrygghet och rädsla inför både kursen och inför vardagen i den egna verksamheten.

Egna gränser respekteras ofta inte och man står tillbaka för andra. Känslan av att nu efter kursen vara ”en som kan lite” hjälper till med självkänslan och ger ökad råg i ryggen i arbetet att gå vidare.

Nu får vi fler tips;

Smartboarden används till sagoläsning och målande med ”rörlig färg” (http://neave.com) till klassisk musik. Programvaran Smart notebook kan användas till mycket, namnsortering, skriva sina namn med mycket mera.

Man kan ha storsamling med appen Tinschool, det finns tankar på Storybird. Falling Stars är en annan app som kan rekommenderas.

Programmet går vidare. Språklärare berättar om ett projekt för träning av uttal, eleverna använder då Unikum och läser in ett stycke som blir till en ljudfil. Formativ bedömning inuti verktyget blir på detta sätt möjlig. Eleven läser in samma text vid flera tillfällen så man kan se utvecklingen.
Det går fint att fotografera dokument och publicera i Unikum så det blir tillgängligt för alla, detta sparar miljö och papper. Insikten att man kan lägga ut läxor och planeringar via blogg och lärlogg gör verksamheten mer transparent för både elever, kollegor och ledning. Man kan och ska visa sin utveckling!

Kursen var en glad överraskning, äntligen kan man känna sig kompetent. Jag kan ju nästan göra en liten bok om min egen utveckling.
Det lyser mot toppen…

 

Någon lyfter att svårigheten kan ligga i att sätta mål, det finns väldigt mycket spännande man vill utforska.

Det finns en vilja utveckla IKT inom idrottsämnet genom videoappar och videofilmning. Behov av en projektor till idrotten blev tydligt och gick att ordna. Några exempel från idrottssidan; använd appen Darfish express, där två parallella filmer visar utveckling av olika moment. Man använder QR koder för instruktionsfilmer i t.ex. redskapsgymnastik eller styrketräning. Det finns många kreativa sätt att visa övningar på, flera nya har utvecklats.

Just Dance finns på Youtube, används med projektor för gemensam dans i idrottshallen. Andra exempel är selfieorientering och verkstyget Kahoot som är bra till frågesport.
Härlig humörhöjare, kahoot.it. – vi fick pröva!

Redovisningen fortsätter med fantastisk reflektion om barn, elever och lärande. Vi kan ha olika ingångar. Kamratrespons och att man löser uppgifter på olika sätt hjälper oss i vårt lärande. Film kan hjälpa oss att reflektera.

På flera arbetsplatser har det kollegiala lärandet ökat.

Vi visar varandra vad vi gör, kul att se vad andra gör. Glädje inspirerar, vi löser uppgifter och visar varandra. Elever kan växa genom att få visa förmågor, många olika syns i de flesta arbeten.

 

En insikt:

Först när man själv berättar, beskriver muntligt vad man lärt sig – då vet man om man tagit till sig något.
Viktigt som pedagog innan jag skruvar vidare på min utveckling.  – Vad tycker eleverna?

Självreflektion och utvärdering blir naturliga ingredienser, här och nu är det primära. Kan vi utvärdera om lärandet ökar med hjälp av digitala redskap?

I musikundervisningen kan ljudinspelning användas för elevernas självreflektion. Man prövar tajming, spelar tillsammans, inser att hur man trodde att det lät kanske inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Att som lärare se och höra alla elever kan genom infilmning bli möjligt. Detta kan också stödja möjligheterna att ge formativ bedömning till alla elever.

Appen Acapella går att göra fantastiskt roliga film och ljudinspelningar med.

Lärarcoachning ger möjlighet till djupdykning i egna arbetssätt och kunskaper;

Just känslan av möjlighet, tid och stöd känns lyxig. En härlig men ovan situation som ger utrymme för utforskande av de egna möjligheterna. Med insikt om hur enkla medel som Facetime och Skype kan ge kontakter som fungerar med omvärlden till och med utanför Sverige blir det mervärde för eleverna.


 

Detta till slut riktigt långa reportage ger bara en aning om allt stort som visades under dessa timmar.

Min allt överskuggande känsla som fyllde hjärtat med värme var – här har ett stort lärande ägt rum – och personlig utveckling på högsta nivå.
Tack alla delatagare för att ni delade med er av er resa!

TACK också till våra oerhört engagerade och kunniga IKT pedagoger för att ni än en gång gjorde det möjligt.

Med hela dagen i färskt minne – Åsa Blide Larsson
Utvecklingsledare Förskola & Grundskola
asa.blide-larsson@kungsbacka.se

Lärarcoachning 2016 deltagare

Lärarcoachning – ett inlägg i debatten.

Ipad och den digitala pedagogiken ger idag elever och lärare tillgång till att utveckla nya former för undervisning och kunskapsinhämtning. Lärarens kontakt med grupp, elev och medarbetare har fått ett nytt verktyg för att utforma, bedöma och utvärdera undervisning. Tillgången på nätet av specialutformade program för att genomföra undervisning är på plats och det är väl bara att komma till skott.

Ändå är det inte så enkelt. Vad är det som gör att den mer pedagogiskt genomtänkta digitala undervisningen inte får ett större utrymme i den dagliga undervisningen? Mitt intryck är att en stor del av undervisningen idag utformas på ett mer traditionellt vis där ikt-teknik och digitala resurser mer fungerar som ett komplement och finns med på ett hörn. Det är att generalisera och självklart kan det för den enskilde medarbetaren se olika ut hur stort inslag den nya tekniken och pedagogiken har i den dagliga undervisningen. Skolor kan också se olika ut i hur långt de har kommit med att utbilda personalen i ny teknik och då hjälper det inte att verktygen finns.

Utbildning kräver mycket tid och resurser. Samtidigt har skolan en mängd tidskrävande uppgifter, som den är skyldig att klara av. Idag är min arbetsvecka låst två dagar i veckan fram till kl 5 med sammanträden, möten, elevvård m.m..

Begränsa den tid som ligger på olika typer av möten. Frilägg tid för pedagogerna och ge dem möjlighet att utveckla sin undervisning med hjälp av ny teknik och där innehållet formuleras långt ner i organisationen. Formativ bedömning kan stå som exempel. Den skulle kunna se olika ut beroende på ämne och samtidigt uppfylla kravet att vila på vetenskaplig grund och en god förmåga att kommunicera med eleverna.

Pedagog i Kungsbacka

Lärarcoachning – Nya sätt för mig att använda digitala medel i min undervisning

Reportage om lärarcoachning på Skårs Gård Ht- 2014

Jag hade bl.a. som mål att använda digitala metoder för formativ bedömning av eleverna direkt i klassrummet samt att praktiskt använda olika appar i iPaden tillsammans med eleverna i undervisningen, bl. a. för att redovisa och presentera det arbete man gör.
Det som jag har testat hittills är Socrative för att göra delavstämningar av elevernas kunskaper i mitten av undervisningsperioden samt efter ca 3/4 av densamma. Eleverna tyckte att detta var ett enkelt och roligt sätt att själva stämma av sina kunskaper och de tyckte att det var bra att de fick direktrespons på om deras svar var rätt eller fel. Jag som lärare kunde enkelt följa eleverna “live” och se om några “fastnade” på vissa frågor samt att jag också fick ett kvitto på hur de enskilda eleverna låg till kunskapsmässigt. Jag kunde också lätt se vad jag själv behövde gå igenom med eleverna igen där frekvensen av felsvar var stor men också se vilka delar som varit tydliga för eleverna hittills. Utifrån detta kunde jag sedan medan tid var, rätta till eventuella missförstånd och även gå på djupet med andra moment.

Vi avslutade arbetsområdet med att eleverna än en gång på Socrative gjorde samma frågor, fast bara de som de hade haft fel på innan samt att de fick välja att svara på två fördjupningsfrågor av åtta möjliga.
Några av eleverna testade också, istället för att bara lämna in en traditionell laborationsrapport, att filma sin laboration. Denna film gav ett mervärde inte bara för eleverna som gjorde den utan också för de elever som t.ex var sjuka vid labtillfället och som då kunde få ta del av laborationen i efterhand. Responsen på detta arbetssätt med delavstämningar och alternativa redovisningssätt har nästan bara varit positiv från elevernas sida. Detta kommer jag att fortsätta att arbeta med och även utveckla tillsammans med mina elever.

Katarina Olsson

 

Lärarcoachning – Toråsskolan utvecklar!

Efter att ha haft en blogg tillsammans med mina elever blev jag biten av bloggandet. Under kommunens kurs Lärarcoachning i början av oktober fick en förstelärarkollega och jag idén att starta en blogg för oss på Toråsskolan. Resultatet blev www.torasskolanutvecklar.se som har två syften.

Vår första tanke var att hitta en kanal ut till alla kollegor när det gäller t.ex. ny forskning, aktuella kurser och information från Skolverket.  Vi ville skapa en plats där allt finns kvar och det lätt går att gå tillbaka och leta upp det man läst och samtidigt en plats där någon redan sållat i det enorma informationsflödet och valt ut något av det som kan vara viktigt för oss på Toråsskolan.

Vår andra tanke, som nu känns lika viktig, var att skapa en plats där vi kan dela erfarenheter med varandra. Alla provar nya idéer eller läser någon intressant artikel men pratar kanske bara med närmsta arbetslaget om det. På bloggen ges möjlighet att nå ut till hela skolan så att alla kan ta del av allas erfarenheter.

Vi hoppas att bloggen kan vara en del i att Toråsskolan utvecklar tillsammans.

Karin Hansson, Toråsskolan

 

Lärarcoachning – Reflektioner från Skårs Gård

Kurstillfälle 2 – rapport från en deltagare.

Kursdeltagarna har fått möjlighet att utgå ifrån sitt egna lärande och kunskaper om flertalet program och olika appar till Ipad. Vi har gjort våra egna målsättningar med kursdagarna samt reflekterat över vad som händer i min vardag kring IKT. Kort sagt hur den moderna tekniken tar plats i min profession som lärare och hur den kan utvecklas i vardagen.

Som hjälp kring detta har vi fått många konkreta tips om hur IKT användningen och kompetensen hos oss som lärare kan bli ännu bättre och hur detta kan överföras till eleverna. Som exempel kan nämnas Keynote, thinglink, Socrative med flera program och appar.

Med hjälp av Appen X-note kan jag skapa digitala promenader oavsett var jag själv befinner mig. Underbart verktyg för all undervisning men kanske främst för geografi och So-ämnen.  Med denna virtuella geocaching öppnar sig ett instrument för att förhoppningsvis få eleverna att bli än mer intresserade för ämnet.

Unikum och programmets möjligheter för inlärning och pedagogisk portal för lärare och elev har diskuterats och kursdeltagarna har fått möjlighet att utveckla sina kunskaper ytterligare.

Det är och har varit en mycket givande coachning för mig. Entusiasmerande kursledare och väldigt bra personligt upplägg utifrån min egna kompetens. Jag hoppas att fler får möjligheten till att bli fortbildad på liknande sätt.

Skårs gård

 

Lärarcoachning – Vad händer när modern teknik tar plats i mitt klassrum?

Jag är lärare för 3B på Toråsskolan.

Vi har jobbat med Sveriges landskap efter modellen:

  1. Sett en film om landskapet på sli.se
  2. Diskuterat filmens innehåll + elevers egna erfarenheter
  3. Skrivit en gemensam sammanfattning om landskapet
  4. Eleverna har markerat och skrivit landskapets namn på en Sverigekarta

Efter att ha jobbat klart med några landskap delades eleverna in i grupper. 3 elever i varje grupp. Varje grupp fick ett landskap som de skulle berätta om. De förberedde sig i grupperna genom att läsa på i sina skrivböcker och samtala om sitt landskap. Sedan fick de filma varandra med ipad. Arbetsglädjen var stor och de kända sig duktiga över sina landskapskunskaper, även om en del var spralliga och ovana att uppträda framför kameran…

Nästa gång kommer de att få ett nytt landskap som de senare ska dokumentera på Unikum. Jag längtar tills elevernas föräldrar ska få se en spännande landskapsfilm med deras favoritskådespelare! Kanske blir det ett annorlunda inslag och trevligt minne för släkten underFredrik Jjulhelgen…

/ Fredrik Jansson, pedagog i Kungsbacka kommun

 

Lärarcoachning – reportage från våra deltagare

 

På riktigt och digitalt

Det luktar kaffe och entusiasmen märks tydligt när sex pedagoger, inklusive mig själv, träffas på Skårs gård för andra gången denna höst för IKT-kurs. En fantastisk chans för mig lärare som man bara inte får missa.

Denna höst har jag och fem andra pedagoger i Kungsbacka kommun fått chansen att gå en fortbildning inom IKT. Fortbildningen är inriktad på att jag själv ska få lära mig mer om det som intresserar mig och som jag har nytta av i min vardag med eleverna. Vi träffades tre dagar i oktober och nu ses vi två dagar i november. Sista gången är förlagd till mitten av januari. Mellan gångern avi träffas har vi möjlighet att på egen hand träffas för att jobba vidare med våra respektive mål.

Jag har under denna tid valt att lära mig mer om Socrative, På riktigt samt ett antal andra program som kan hjälp mig i vardagen. Fredrik och Åsa, våra coacher från kommunen, finns hela tiden till hands under dagarna med bra tips på nya saker och hjälper mig att komma vidare i mitt lärande.

I och med denna fortbildningen så kommer min undervisning med eleverna få möjligheten att utvecklas i stora steg framåt. Jag ser otroliga fördelar med att kunna använda dessa nya verktyg, undervisningen blir roligare, mer formativ och utvecklande för både mig och eleverena. Vi kommer närmare verkligheten och kan använda datorer och Ipads på nya sätt som underlättar lärandet.

Socrative är ett responsverktyg som går att använda till allt från diagnoser, läxförhör, avstämningar och gruppuppgifter till exit tickets. Jag som lärare får snabbt en överblick  av klassen samt enskilda elevers prestationer som enkelt kan sparas i ett exceldokumet. Detta var mycket populärt bland eleverna då vi testade att göra en diagnos i fysik på detta sätt innan höstlovet. Jag och ett par andra kollegor har också sett möjligheten att kunna dela vårt arbete på ett enkelt sätt genom att skicka soc-koderna (specifika namn på de quizen som man gör i programmet) till varandra och nästa steg kan bli att göra en plattform på skolans blogg där vi delar dessa med varandra på hela skolan.

På riktigt är verkligen ett spännande sätt att arbeta. Helt nya dörrar öppnas och jag ser stor potential för mer lust i lärandet för alla elever. Denna plattform är fantastisk! Där skapar man lärcirklar som kombinerar texter, bilder, videor, uppgifter m.m. för att få med de 5 olika parametrarna för ett gott lärandet:

caroline 2

Nu har jag bara en önskan till som ska gå i uppfyllelse…att tekniken ska fungera och att datasupporten på skolan ska bli bättre så att jag kan ägna mig åt den pedagogiska delen istället för att fixa och ”laga” tekniska saker! Med mina nyvunna kunskaper kommer vi att kunna gå på skattjakt med hjälp av Xnote, filma det vi gör på lektionerna och på dataskärmen, dokumentera digitalt, göra snabba avstämningar och utvärderingar i vardagen med hjälp av bl.a. socrative och lära tillsammans på riktigt.

Tack för ordet 🙂

Caroline, Pedagog på Toråsskolan

 

Lärarcoachning – nu är vi igång!

…och kursledarna bara ler!
Vi har haft förmånen att under tre intensiva dagar umgås med fantastiska pedagoger, deltagare i Lärarcoachning i Kungsbacka – hösten 2014. Träningsläger ett har innehållit allt mellan “himmel och jord”, så spännande att få vara med och räta ut frågetecken och uppleva fokuserat målsättningsarbete i sin bästa form.

Vi ser fram emot fortsättningen, här några kommentarer  från våra kursdeltagare.

Vi återkommer med reportage framöver!
Fredrik Hermansson och Åsa Blide Larsson

————————————————————————————————-

Träningsläger 1 har verkligen varit toppen. Har fått många nya idéer som jag jättegärna vill testa. Det som är lite jobbigt är att det är så mycket som jag vill och det är lite svårt att begränsa sig.

Har nu prövat göra presentation med Keynote vilket verkar jättebra och användbart och inte speciellt svårt, så det kommer jag absolut att använda med eleverna. Har redan lärt mig jättemycket på denna första träningsrunda och ser mycket fram emot nästa träningsläger:-)

Katarina Olsson

———————————————————————————————–

Fantastiska dagar! Det har gett mig massor och precis det jag själv behövde. Inte minst fick jag tid att sätta mig in i det jag ville lära mig. Att träffas flera dagar i rad gjorde också att vi kunde fokusera under en längre tid i sträck vilket underlättar. Jag ser redan fram emot nästa träff! Jag rekommenderar ALLA att gå den här kursen.

Vänliga hälsningar Karin Hansson

———————————————————————————————-

Mina reflektioner kring dagarna på Skårs gård och lärarcoachningen;

* Ett avdramatiserat förhållningssätt

* Individbaserat lära att lärande

* Konkreta praktiska idéer

* Överspridning

* Titeln i bifogad bild symboliserar mina tankar

Magnus Svanberg

IMG_2232-0.JPG

 

 

Lärarcoachning i Kungsbacka – dags att anmäla!

Ta dig 10 minuter!

I vår kommun pågår sedan vintern 2013 en insats vi kallar lärarcoachning.

Här är  filmen som handlar om våra erfarenheter, gjorda i två olika kursomgångar. Det övergripande syftet med hela processen är att våra deltagare ska få hjälp att uppnå trygghet och kompetens i användandet av moderna verktyg i undervisnings- och lärandesituationer.

Missa inte när Johan berättar om sin resa. Så fint, humoristiskt och djupt allvarsamt.

Högst sannolikt finns du som läser här och känner dig “träffad”.

Om du av olika anledningar behöver extra hjälp och stöd för att komma vidare och utvecklas i arbetet med att integrera IKT/digitala redskap i din egen undervisningen/verksamhet – tveka inte utan ta kontakt med din skolledare.

Höstens lärarcoachningsinsats går igång i slutet av september. Den innefattar sex heldagar och ett gediget personligt stödpaket.  Din ledare har  tillgång till fullständig information om kurstillfällen, datum etc.

Mer information om hur du anmäler dig finns i filmen.

Välkommen!