Lärarcoachning


1
Ett reportage om Lärarcoachning i Kungsbacka, direkt från avslutningen av vår senaste insats fredagen den fjärde mars 2016. Våra deltagare hade för dagen förberett en stund var där publiken får följa processen från dag ett tills nu och vad som hänt i den egna praktiken. Först får vi komma med […]

Nio resor – nio destinationer med lärandet i fokus!


Ipad och den digitala pedagogiken ger idag elever och lärare tillgång till att utveckla nya former för undervisning och kunskapsinhämtning. Lärarens kontakt med grupp, elev och medarbetare har fått ett nytt verktyg för att utforma, bedöma och utvärdera undervisning. Tillgången på nätet av specialutformade program för att genomföra undervisning är […]

Lärarcoachning – ett inlägg i debatten.


Reportage om lärarcoachning på Skårs Gård Ht- 2014 Jag hade bl.a. som mål att använda digitala metoder för formativ bedömning av eleverna direkt i klassrummet samt att praktiskt använda olika appar i iPaden tillsammans med eleverna i undervisningen, bl. a. för att redovisa och presentera det arbete man gör. Det […]

Lärarcoachning – Nya sätt för mig att använda digitala medel ...Efter att ha haft en blogg tillsammans med mina elever blev jag biten av bloggandet. Under kommunens kurs Lärarcoachning i början av oktober fick en förstelärarkollega och jag idén att starta en blogg för oss på Toråsskolan. Resultatet blev www.torasskolanutvecklar.se som har två syften. Vår första tanke var att hitta […]

Lärarcoachning – Toråsskolan utvecklar!


Kurstillfälle 2 – rapport från en deltagare. Kursdeltagarna har fått möjlighet att utgå ifrån sitt egna lärande och kunskaper om flertalet program och olika appar till Ipad. Vi har gjort våra egna målsättningar med kursdagarna samt reflekterat över vad som händer i min vardag kring IKT. Kort sagt hur den […]

Lärarcoachning – Reflektioner från Skårs Gård


Jag är lärare för 3B på Toråsskolan. Vi har jobbat med Sveriges landskap efter modellen: Sett en film om landskapet på sli.se Diskuterat filmens innehåll + elevers egna erfarenheter Skrivit en gemensam sammanfattning om landskapet Eleverna har markerat och skrivit landskapets namn på en Sverigekarta Efter att ha jobbat klart […]

Lärarcoachning – Vad händer när modern teknik tar plats i ...