Rss

Archives for : Läslyftet

Mia – bibliotekarien som är ett lyft för läsningen!

Hon har en magisk förmåga att inspirera till läsning. Hon är en frisk fläkt i biblioteksvärlden och hon älskar att skapa aktiviteter som förstärker läsupplevelsen. Genom sitt engagemang i Läslyftet blir hennes arbete i klasserna mer effektivt.

I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft ett stort intresse för böckernas värld och att utbilda sig till bibliotekarie var ett självklart val. Idag arbetar hon aktivt med att inspirera och uppmuntra till läsning bland både yngre och äldre elever på Särö skola.

– Jag har egentligen två uppdrag, berättar Mia. Det ena är att jobba mot målen som är relaterat till läsning. Det andra är att inspirera och uppmuntra till läsning. Jag skapar gärna aktiviteter som förstärker och gör läsupplevelsen mer levande. Det kan vara allt från bokcirklar och poesistunder till författarbesök och teatrar.

–Jag tycker att det är viktigt att skapa sociala aktiviteter kring läsning och träffas runt böcker i olika former.  Bokcirklarna är ett bra exempel där vi läser och sedan reflekterar och diskuterar innehållet. På så sätt kan eleverna ta del av varandras läsning och höra varandras tankar och reflektioner.

Mia är en drivande kraft i MIK-arbetet på Särö skola. MIK, som är en förkortning för Medie- och Informationskunnighet, omfattar alla de viktiga kunskaper vi som medborgare måste kunna hantera i dagens digitala informationssamhälle. MIK-arbetet sker i samarbete med lärare, IKT-pedagoger och skolbibliotek där alla bidrar med sina kompetenser.

Under läsåret som gått har Mia deltagit i Läslyftet tillsammans med pedagogerna på F-3. Läslyftet, som är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik, har varit med mycket givande för Mia att delta i.

– Jag tycker att det har varit värdefullt att sitta tillsammans med pedagogerna och hitta gemensamma referensramar och förhållningssätt, menar Mia. Jag kan varmt rekommendera fler bibliotekarier att vara med på Läslyftet.

– Jag känner att jag har fått en bättre inblick i hur lärarna arbetar, vilket gör mitt arbete i klasserna mer effektivt.

Ricke Berglund, förstelärare på F-3 på Särö skola tycker att Mias arbetssätt är en stor tillgång för undervisningen.

– Att Mia är tillgänglig för eleverna är bra för alla, även för de svaga, säger Rikke. Hon driver läsningen framåt på skolan genom att hon kommer ut i klasserna och har lektioner. Hon håller också i olika läsprojekt och hon har ett positivt och engagerande arbetssätt, som gör att alla blir intresserade av böcker och läsning.

Biblioteket på Särö skola är inte bara en ovärderlig källa till kunskap, det är också en plats för tankar och reflektioner.

– Jag vill att eleverna ska trivas och hitta inspiration bland mina bokskatter, menar Mia. Vi lever i ett digitalt samhälle där alla förväntas att vara ”online” hela tiden. Genom läsningen kan vi flytta fokus, få nya erfarenheter och hitta ett lugn. Det tror jag är viktigt för framtiden, avslutar Mia.

Text & bild: Louise Salomonsson   Särö skola

 

Läslyftet nu och nästa läsår

Inom grundskolan i Kungsbacka kommun deltar just nu tolv pedagoggrupper i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av handledare. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen. Pedagogerna förväntas dels öka sin kompetens inom området med hjälp av färsk forskning, dels utveckla förmågan att omsätta kompetensen i undervisningen. Fortbildningen grundar sig på stödmaterialet som finns på Läs- och skrivportalen.

Parallellt utbildas just nu också 30 pedagoger i vår kommun till handledare för Läslyftet. Ambitionen hos ledningsgruppen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun är att alla undervisande pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-9 samt skolbibliotekarier ska ha genomgått Läslyftet under läsåren 2015/16 – 2017/18. Varje pedagog deltar under ett läsår. Ambitionen är också att samtliga förskollärare ska vara involverade i Läslyftets fortbildning så snart det är möjligt.

Nu är det dags att påbörja planeringen av Läslyftet 2016/17. Om du skulle önska att din skola ska vara med så tala med din rektor om det! De skolenheter i grundskolan som önskar delta i Läslyftet under 2016/17 ska meddela detta till språk-, läs- och skrivutvecklarna senast den 23 oktober för att statsbidrag ska kunna sökas.

Mer information om Läslyftet finner du på Skolverkets webbplats:

Skolverket om Läslyftet

Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka

Läslyftet – så här ligger vi till

Lars K via Compfight

Skolverket anordnar fortbildningen Läslyftet med syfte att öka barns och elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet startar läsåret 2015/16 och pågår under tre läsår. Läslyftet liknar

Continue Reading >>