NT nätverk


  Tid : 1 februari 15:00-16:30 Plats: Hålabäcksskolan Förskolan: Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”. Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap? Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt? Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog? Hur ställer jag produktiva frågor? Det blir också […]

NT och Tekniknätverksträff för skolan och förskolan


Inbjudan NT-Nätverksträff Onsdag den 16 november kl.15-16:30 träffas vi på Hålabäcksskolan   Den här träffen blir en fortsättning från föregående träff som handlade om ämnet naturvetenskap, Hur man knyter naturvetenskapens mål ur läroplanen till verksamheten.   Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”.   Vad […]

NT-Nätverksträff – förskola


Ett projekt i vår serie med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik. “Ljuset är mörkt!” Ur ett naturvetenskapligt perspektiv riktas projektet mot barns möjligheter att uppleva, utforska och urskilja fenomenet ljus. Med utgångspunkt i barns frågeställningar och konstateranden formar vi våra lärmiljöer och skapar en relation till ljus. Anna-Riia Karme Nord, Anna […]

” Ljuset är mörkt! “  Inbjudan Tekniknätverksträff VT 2016   Onsdag den 23 mars träffas vi i Hålabäcksskolans aula/filmsalen kl.15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet. Träffen kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10:   ”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”   Det blir både […]

Nätverksträff i Kungsbacka


Här kommer reportage från en av våra förskolor i Kungsbacka, även detta med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik. Klicka upp dokumentet se bilderna och läs mer om hur barnen med utgångspunkt i en fjäder fått inspiration till att arbeta som “fågeldetektiver.” Det är Petra Ahlmén på Lärkbackens förskola i Frillesås som […]

Äntligen en fjäder!


PROGRAMMERING på NT-nätverksträffen Dags att anmäla sig!   Varmt välkomna på ännu en rolig och spännande tekniknätverksträff i Kungsbacka. Denna gång kommer vi att fördjupa oss i hur vi kan använda programmering i vår verksamhet/undervisning. Vi kommer också visa på några projekt med pneumatik/hydraulik. Vi träffas onsdag den 24 februari […]

Anmäl till NT- nätverksträff – för Kungsbackapedagoger