Rss

Archives for : NT nätverk

NT och Tekniknätverksträff för skolan och förskolan

 

Tid : 1 februari 15:00-16:30

Plats: Hålabäcksskolan

Förskolan:

Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”.

 • Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap?
 • Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt?
 • Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog?
 • Hur ställer jag produktiva frågor?
 • Det blir också praktiskt arbete i form av experiment, så ni får med er lite skoj hem att testa med barnen.

 

Skolan:

Den här träffen blir en fortsättning från föregående träff

som handlade om ämnet Programmering och datalogiskt tänkande,

 • Vi försöker genom workshops ge varandra tips om bra appar och datorprogram hur vi kan utveckla programmeringen i skolan.
 • Vi kommer att ta upp hur vi kan samarbeta med andra ämnen inom området Programmering.
 • Ta med Ipad och dator för att kunna prova praktiskt.

Anmälan för förskolan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Anmälan för skolan görs genom mail till Elisabeth.Settergren@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken skola samt årskurs ni är verksam på.

NT-Nätverksträff – förskola

Inbjudan NT-Nätverksträff

Onsdag den 16 november kl.15-16:30

träffas vi på Hålabäcksskolan

 

Den här träffen blir en fortsättning från föregående träff

som handlade om ämnet naturvetenskap,

Hur man knyter naturvetenskapens mål ur läroplanen till verksamheten.

 

Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”.

 

Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap?

Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt?

Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog?

Hur ställer jag produktiva frågor?

 

Det här är stora frågor men för att få till ett samtal kring ovanstående frågor kommer vi att se en film från Skolverket och läsa en artikel.

 

Det blir också praktiskt arbete i form av experiment, så ni får med er lite skoj hem att testa med barnen J.

 

 

 

Anmälan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

” Ljuset är mörkt! “

Ett projekt i vår serie med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik.

“Ljuset är mörkt!”
Ur ett naturvetenskapligt perspektiv riktas projektet mot barns möjligheter att uppleva, utforska och urskilja fenomenet ljus. Med utgångspunkt i barns frågeställningar och konstateranden formar vi våra lärmiljöer och skapar en relation till ljus.

Anna-Riia Karme Nord, Anna Helldal och Emma Rahm

 

Nätverksträff i Kungsbacka

 

Inbjudan Tekniknätverksträff VT 2016

 

Onsdag den 23 mars träffas vi i Hålabäcksskolans aula/filmsalen
kl.15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet.

Träffen kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10:

 

”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

 

Det blir både teoretiskt och praktiskt i form av en workshop kring bygg och konstruktion.

 

Anmälan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se

Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Har ni några funderingar eller frågor så maila mig gärna.

 

Varmt välkomna till en rolig eftermiddag!

Lotta Siira

Äntligen en fjäder!

Här kommer reportage från en av våra förskolor i Kungsbacka, även detta med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik.

Klicka upp dokumentet

Download (PDF, 20.27MB)

se bilderna och läs mer om hur barnen med utgångspunkt i en fjäder fått inspiration till att arbeta som “fågeldetektiver.”

Det är Petra Ahlmén på Lärkbackens förskola i Frillesås som berättar. Tack 🙂

 

Anmäl till NT- nätverksträff – för Kungsbackapedagoger

PROGRAMMERING på NT-nätverksträffen

Dags att anmäla sig!

Bld Blue Bot

 

Varmt välkomna på ännu en rolig och spännande tekniknätverksträff i Kungsbacka. Denna gång kommer vi att fördjupa oss i hur vi kan använda programmering i vår verksamhet/undervisning. Vi kommer också visa på några projekt med pneumatik/hydraulik.

Vi träffas onsdag den 24 februari i Hålabäcksskolans aula.

Förskolan börjar redan kl.14:00 här är även fsk-År 3 välkomna.

Skolan träffas kl.15:00.

Sluttid är 16:30

 

Workshop:

 • Programmera med pilar, lego och klossar, förskola-år3
 • org År F-9- programmering via Ipad
 • Blue-bot – programmering av robot med hjälp av iPad Förskolan – år 4
 • Scratch junior – programmering på Ipad År F-6
 • Scratch – programmering för dator År 4-9
 • Scratch Arduino – År 7-9 programmering med dator
 • kommer även robotlego att finnas med År 4-9 – programmering med dator.

 

På plats kommer även IKT-killarna Fredrik Ajell och Fredrik Hermansson att finnas.

 

ANMÄLAN!   Glöm inte att anmäla er till träffen.

Skola: Maila elisabeth.settergren@kungsbacka.se

Förskola: Maila anne-charlotte.siira@kungsbacka.se

 

Vi ses!                               

Elisabeth & Lotta

 

 

Reflektera mera!

Reportage från ytterligare ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagogerna Louise Eskeland, Linda Strömbäck och Cecilia Wennerbäck tar oss med till en värld av ljus och kontraster, med barn som naturvetenskapliga forskare.

Projektnamnet Reflektera mera är dubbelbottnat och anspelar både på reflektion som fenomen samt reflektion som ett kognitivt redskap. Att kunna ställa hypoteser, sätta sig in i olika perspektiv och dela detta tillsammans med andra barn och pedagoger har varit huvudmålet med detta projekt.

Presentationen kan stoppas om läshastigheten blir för snabb.

Varför åker inte klossen?

Reportage från ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagoger från Hede förskola och Tölö förskola berättar.

Vi såg ett intresse hos barnen när de höll på att köra med bilar, de ville ha olika lutningar på backen som de körde nerför, de fyllde bilar med sand för att kunna se vad som hände. utifrån detta intresse bestämde vi att vi ville arbeta med friktion. Då vi arbetar på två olika förskolor och på olika avdelningar bestämde vi oss för att vi har tre olika arbetsgrupper, en med de yngsta barnen, en med de äldsta barnen och en grupp med barn i blandade åldrar.

Vi ville att de skulle förstå vad friktion innebär och vad det är som påverkar det. Vi tyckte också att det var viktigt att hjälpa barnen att sätta ord på vad som gör att samma “saker” åker olika fort beroende på underlaget.

Barnen har fått känna på olika materiel, byggt olika sluttningar, för att kunna se och förstå vad som händer. Vi har använt oss av ett hyllplan, wellpapp, filttyg, yogamatta, mjölkkartonger (tomma och fulla), “mjuka” stora klossar, kaplastavar, isbitar. Detta material valde vi för att det finns lättillgängligt i barnens lärande miljö.

För att på ett tydligare sätt se vad barnen har tagit till sig av projekte har de fått visa för sina kamrater på förskolan.

Av: Jennie Carlsson, Ulrica Karlsson och Lena Wirdelius

En dag med fokus på Naturvetenskap och Teknik i förskolan

Tisdag den 12:e januari bjöds det på en ämnesdidaktisk konferens som handlade om naturvetenskap och teknik. Det var deltagarna i förskolelyftskursen Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5hp som avslutade sin utbildning med att presentera sina projektarbeten och kollegor i förskolan bjöds in.

Bild publik

Detta bildspel kräver JavaScript.

De presenterade sina projekt genom powerpoints, film och utställning. Det gavs också intressanta föreläsningar av Martina Jönsson från ”Matlabbet” och en föreläsning om ”Komposten” av Bertil Gustafsson, högskolan i Halmstad.

Dagen var uppskattad av besökarna, kollegor och förskolechefer, och de fick mycket tips och idéer om vad/hur man kan göra/arbeta med i förskolan kring naturvetenskap och teknik. De hade teman kring ljus, friktion, vatten, el och energi men det handlade också om att reflektera mera, och hur vi kan utveckla vårt arbetssätt för att sträva mot målen i Lpfö98/10 inom naturvetenskap och teknik samt relationsskapande uppfinningar.

Bild träd

Allas arbeten kommer inom kort att presenteras på Kungsbacka delar så ta då chansen att få en massa matnyttigt, så håll ögonen öppna på Kungsbacka delar.

Till alla er som arbetat med de fantastiska projektarbetena vill jag säga: Bra jobbat! Vilket engagemang och Tack för att ni delade med er till oss andra.

 

Anne-Charlotte Siira, NT-utvecklare i förskolan

Här en liten film från dagen 🙂

Naturvetenskap och teknik – nytt nätverk.

VÄLKOMNA TILL

Uppstart av NT-NÄTVERK för förskolor och skolor i Kungsbacka

 

Nu har ni chansen att få lite kunskap om och inspiration kring naturvetenskap och teknik. Den 4 mars kl.14:30-17:00 träffas vi för första gången på Kullaviksskolan. Det blir en till träff under våren.

Det blir givande, intressanta och roliga träffar där vi får lära oss mer om hur vi kan arbeta med No och Teknik utifrån våra läroplaner. Vi ser på film, har pedagogiska diskussioner, kollegialt lärande och praktiskt arbete i form av workshops. Så ta chansen och var med!

 

 

Välkomna!

Elisabeth Settergren, NT-utvecklar i skolan

och

Anne-Charlotte Siira, NT-utvecklare i förskolan