Fµ©k you helvetesskola!

maj 8, 2015

Jag heter Elisabet Teghult och under snart fyra år har jag arbetat som rektor på Varlaskolan. Under de här åren har jag mött flera elever som av en eller annan anledning inte kommer till skolan. Alla eleverna har mycket rimliga anledningar till varför de började stanna hemma och till vad det är som vidmakthåller situationen. Det kan handla om allt möjligt från t.ex. kamratrelationer som gått i baklås, sjukdom,ångest inför alla prestationskrav som finns…

Läs mer >>