Rss

Archives for : skolbibliotek

Mia – bibliotekarien som är ett lyft för läsningen!

Hon har en magisk förmåga att inspirera till läsning. Hon är en frisk fläkt i biblioteksvärlden och hon älskar att skapa aktiviteter som förstärker läsupplevelsen. Genom sitt engagemang i Läslyftet blir hennes arbete i klasserna mer effektivt.

I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft ett stort intresse för böckernas värld och att utbilda sig till bibliotekarie var ett självklart val. Idag arbetar hon aktivt med att inspirera och uppmuntra till läsning bland både yngre och äldre elever på Särö skola.

– Jag har egentligen två uppdrag, berättar Mia. Det ena är att jobba mot målen som är relaterat till läsning. Det andra är att inspirera och uppmuntra till läsning. Jag skapar gärna aktiviteter som förstärker och gör läsupplevelsen mer levande. Det kan vara allt från bokcirklar och poesistunder till författarbesök och teatrar.

–Jag tycker att det är viktigt att skapa sociala aktiviteter kring läsning och träffas runt böcker i olika former.  Bokcirklarna är ett bra exempel där vi läser och sedan reflekterar och diskuterar innehållet. På så sätt kan eleverna ta del av varandras läsning och höra varandras tankar och reflektioner.

Mia är en drivande kraft i MIK-arbetet på Särö skola. MIK, som är en förkortning för Medie- och Informationskunnighet, omfattar alla de viktiga kunskaper vi som medborgare måste kunna hantera i dagens digitala informationssamhälle. MIK-arbetet sker i samarbete med lärare, IKT-pedagoger och skolbibliotek där alla bidrar med sina kompetenser.

Under läsåret som gått har Mia deltagit i Läslyftet tillsammans med pedagogerna på F-3. Läslyftet, som är en kompetensutvecklingsinsats i språk-, läs- och skrivdidaktik, har varit med mycket givande för Mia att delta i.

– Jag tycker att det har varit värdefullt att sitta tillsammans med pedagogerna och hitta gemensamma referensramar och förhållningssätt, menar Mia. Jag kan varmt rekommendera fler bibliotekarier att vara med på Läslyftet.

– Jag känner att jag har fått en bättre inblick i hur lärarna arbetar, vilket gör mitt arbete i klasserna mer effektivt.

Ricke Berglund, förstelärare på F-3 på Särö skola tycker att Mias arbetssätt är en stor tillgång för undervisningen.

– Att Mia är tillgänglig för eleverna är bra för alla, även för de svaga, säger Rikke. Hon driver läsningen framåt på skolan genom att hon kommer ut i klasserna och har lektioner. Hon håller också i olika läsprojekt och hon har ett positivt och engagerande arbetssätt, som gör att alla blir intresserade av böcker och läsning.

Biblioteket på Särö skola är inte bara en ovärderlig källa till kunskap, det är också en plats för tankar och reflektioner.

– Jag vill att eleverna ska trivas och hitta inspiration bland mina bokskatter, menar Mia. Vi lever i ett digitalt samhälle där alla förväntas att vara ”online” hela tiden. Genom läsningen kan vi flytta fokus, få nya erfarenheter och hitta ett lugn. Det tror jag är viktigt för framtiden, avslutar Mia.

Text & bild: Louise Salomonsson   Särö skola

 

Tingbergsskolans F1:or besöker Alfons Åberg huset

Besök på Alfons Åberg huset för alla F1:or på Tingbergsskolan. Vi har haft högläsning av Alfons Åberg både i skolbiblioteket och i klassen. Eleverna har fått låna hem böcker eller läsa Alfons Åberg böcker själva i skolan. Klasserna har fått åka till Alfons Åberg huset och leka med de saker som finns i böckerna och på så sätt leva sig in i böckerna. De fick även lära sig om vattenmolekyler, göra experiment med vatten, se på teater höra på sagor och mycket mer. Alla elever har haft Alfons Åberg vecka där allt har genomsyrats av Alfons Åbergs böcker. Denna vecka mynnade ut i en utställning vid skolbiblioteket. I detta projekt har pedagoger, skolbibliotekarie, IKT-pedagog och Alfons Åberg huset samarbetat. Roligt och lärorikt!

Jessica Nordlund

 

Vi har vunnit #hegasforlags Instagramtävling!

Klara i 4A vann biobiljetter till hela sin klass för bästa boktipset. Vi har haft boktips i skolbiblioteket om Hegas böcker. Hegas böcker är anpassad i sin text efter läsförmåga men alla titlarna är spännande och mycket efterfrågade. Vi har en egen bokhylla med alla Hegas utgivna böcker. Vi erbjuder även deras böcker med skiva och via Legimus för de elever som önskar det. Alla klasser har blivit erbjudna att via skolbiblioteket att lägga ut korta boktips i form av bild eller video på Instagram med hashtagg hegasforlag. 4A skapade ett eget Instagram konto för klassen för att hinna lägga ut så många boktips som möjligt och detta gav ju verkligen resultat. Klassen kommer att få vara med på bild i Hegas förlags katalog samt att det är en liten intervju med mig om hur vi arbetar i skolbiblioteket. Vill du se hur vi kommer att se ut i katalogen tjuvtitta nedan.

Vill du veta mer kontakt Tingbersskolans skolbibliotikarie Jessica: jessica.nordlund@kungsbacka.se

 

https://www.facebook.com/tingbergsskolan.skolbiblioteket/