Ett skepp kommer lastat med pennfack

november 9, 2017

På Hedeskolan har vi under fyra års tid haft fokus i textilslöjden på att dela med oss till dem som inte har det lika bra som vi.  Detta startade efter att jag tillsammans med 23 andra pedagoger från hela Sverige, reste till Uganda på en utbytesresa arrangerad av UHR, Universitets- och Högskolerådet hösten 2013. Utbytet utmynnade i bl.a brevväxling och fadderbarn men har nu landat i tillverkning av pennfack i…

Läs mer >>

Ny slöjdblogg på gång…

november 22, 2013

http://slojdrummet.wordpress.com I slojdrummet kommer textilslöjdslärarna på Åsaskolan lägga upp filmade genomgångar av textilslöjdens alla moment. Det kommer även finnas stick- och virkbeskrivningar och en historisk genomgång. Bloggen är helt nystartad men vi har ändå hunnit med att lägga ut rätt mycket under momentet stickning. Fler instruktionsfilmer kommer läggas ut allt eftersom de blir färdiga.

Läs mer >>