Uppdrag inspiration – Att arbeta med startblock i syfte att skapa trygghet i klassrummet

april 20, 2016

Här kommer ännu ett inspirerande reportage från en av våra förstelärare, Petra Granelli, förstelärare på Kollaskolan. I John Hatties metastudie Synligt lärande belyser han vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Två av dessa faktorer har att göra med att eleverna känner sig trygga i arbetsmiljön och i sin relation med läraren. Elever som känner att de har kontroll över vad som ska hända under lektionen och vad som förväntas av…

Läs mer >>