År 8 från Kullaviksskolan på Vetenskapsfestivalen!

Vid Studenternas hus i Göteborg presenterades den 19:e april en häftig lasershow av Johan Zetterberg fil Dr, Per Olof Zetterberg Docent och studenter, Fysik, från Lunds universitet, se bild 1.   Syftet med besöket var att inspirera eleverna i år 8 till att uppleva häftiga naturvetenskapliga experiment. Lunds universitet visade en lasershow som gav  ett smakprov på häftiga experiment med ljud, ljus, tryck, vakuum och rök. Besöket var ett sammanfattande…

juni 11, 2018
Läs mer >>