Tankar från en förskola om SETT mässan!

Vi har fått äran ifrån vår chef att delta på SETT mässan. Vi ser det som en rolig utmaning att få inspiration och ny kunskap kring hur vi på ett innovativt sätt kan arbeta med IKT tillsammans med barnen. Vi är nyfikna förskollärare som arbetar på två utav fyra små enheter där vi behöver bredda våra IKT kunskaper. Vi ser detta som en fantastisk möjlighet att få se ett nytt rum för det moderna lärandet. Vi skulle vilja få mer kunskap om hur vi kan använda oss utav vår smartboard tillsammans med lärplattorna. Hur kopplar vi samman dessa funktioner?

Det är ny teknik på gång och vi vill lära oss mer. Vi vill få barnen aktiva och utforskande inom detta. Vi märker att barnen redan kan mycket om IKT redan som små och vi pedagoger måste kunna stödja dem i lärandet.

Efter SETT mässan hoppas vi kunna förmedla vidare våra nya kunskaper inom IKT till våra kollegor på enheterna.

Film och text av:Linn Sundsvall och Louise Grönvall