Tekniknätverk i Kungsbacka kommun

Även grundskolan har nätverksmöte, samma dag, samma tid, samma skola …

Onsdag den 16 november träffas vi i Hålabäcksskolan, filmsalen.
Tid: kl 15:00-16:30, det blir en inspirationsträff runt Teknikämnet.

 

  • Bedömning av Teknikämnet. Hur bedömer vi praktiskt arbete i Teknikämnet?
  • Hur kan man jobba värdeskapande inom Teknikämnet?
  • Vi kommer också fortsätta arbeta med de förslag som finns för förändringar av centrala innehållet i Teknikämnet.

 

Anmälan görs genom mail till elisabeth.settergren@kungsbacka.se.

Ange ert namn, skola och i vilka åldrar ni undervisar i Teknik.

Anmälan skall vara oss tillhanda senast 14 november. Har ni några frågor så maila Elisabeth.