Tingbergsskolans bibliotek tipsar!

På Tingbergsskolans bibliotek arbetar vi med att spela in boktips
som vi sedan lägger ut på många olika ställen.

Youtube Tingbergsskolan Bibliotek,
Twitter @NordlundJessica,
Instagram TINGBSKOLBIBL,
hemsida www.tingb-skolbibl.se,
Facebook Tingbergsskolan Skolbibliotket.

Just nu har vi Bokjury arbete med ett spår i taget.
Senare i vår kommer vi att arbeta med post-it poesi och dikter så håll ögonen öppna.

Ha en bra dag och läs mycket, behöver du ett tips så har våra elever många.

// Jessica Nordlund 0300-834397