Ungas medieanvändning idag + MIK = bra

Det är uppenbart att färdigheten medie- och informationskunnighet (MIK, förmågan att kritiskt hantera olika typer av media) är en förmåga som måste adresseras bland grundskolans elever. Här bär pedagoger o skolledare ansvar för att explorativt utveckla elevernas mediakunnighet; det framkom vid Statliga medierådets seminarium “Biblioteken, medier och unga medieanvändare” den 4 december i Göteborg.

Unga spenderar allt mer vaken fritid uppkopplade på nätet,
bok- och tidningsläsning har fått stryka på foten med resultatet att ungdomar mer än någonsin exponeras för media o information med otydliga/oklara avsändare. Att besitta kritiskt mediatänkande eller medie- och informationskunnighet har aldrig någonsin varit större.
Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. (1)
Seminariet fokuserad på ett antal intressanta exempel (bland annat propaganda i sociala media, privata bloggar av yrkesprofessionlla, flashbackgrävarna, manipulation av bilder m m) i förhållande till unga vuxnas vardag. Skolbibliotekens roll i sammanhanget som ett nav i MIK belystes likväl som ett mediakonsumtionsmönster. För 10 år sedan begick internetdebuten vid 9 års ålder, idag har den genomsnittligen krupit ner till 5 års åldern.
Två bibliotek (The Unlimited library, Engelska skolan Göteborg och ungdomsbiblioteket TioTretton i Stockholms Kulturhus) presenterade olika biblioteksmässiga angreppssätt för att leda unga till större MIK. I det förra biblioteket var fokus lagt på lek, prova-på, tillgänglighet, och dialog, medan det senare satsade på explorativ utveckling av MIK som resurs för lärarkollegiet. Det senare var även ett exempel på ett skolbibliotek vars bibliotekarier själva tagit ansvar för att definiera vad ett skolbiblioteK och sedan genomfört det under devisen “Agera först, fråga sedan.”
Den 11 februari 2014 lanserar Statens medieråd en portal dedikerad MIK med adressen http://www.statensmedierad.se/mik
//Thomas Björklund
Källor
(1) http://www.statensmedierad.se/Om-Statens-medierad/Uppdrag/, 131204