Utvecklingsmedel att söka – LEVLA samverkan skola arbetsliv


made by kungsbacka 2
Nu finns det utvecklingsmedel att söka för utveckling av samverkans skola arbetsliv på grundskolan. Medlen ska hjälpa er att LEVLA, ta nästa steg, inom området. Ansökan kan göras av lärare och elever på kommunala förskolor, grundskolor och grundsärskolor i Kungsbacka. Medel ges enbart till ansökningar som uppfyller ställda kriterier och som är påskriven av rektor. Svar erhålls inom 3 veckor.

 

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av lärare och elever på kommunala förskolor, grundskolor och särskolor i Kungsbacka. Medel ges enbart till ansökningar som uppfyller ställda kriterier. Ansökan måste vara godkänd och underskriven av rektor. Vid frågor kontakta Frida Svensson.
Hur gör jag?
1. Fyll i ansökan digitalt
2. Skriv ut och skriv på (sökande och rektor)
3. Scanna dokumentet
4. Döp dokumentet till ”MBK samverkan – sökandes namn”
5. Skicka ansökan till frida.svensson@kungsbacka.se

Ladda ner ansökan nedan:

Download (DOC, 90KB)

Kriterier:

– Skolan ska samverka med omvärlden med fokus på arbetslivet (öka kunskaper, inspireras, förstå sammanhang, besöka, bjuda in mm)
– Eleverna ska vara delaktiga/avsändare i ansökan
– Ansökan ska vara integrerat i den dagliga undervisningen och kopplat till styrdokumenten
– Ansökan ska vara komplett
– Rektor ska ha godkänt ansökan
– Utfallet ska spridas till kollegor och andra elever
– Beloppet som söks får vara högst 10 000 kr
– Inga kontanter betalas ut, fakturorna skickas istället till ansvariga

Bedömning av ansökan:
Kungsbackas Ungdomsråd kommer genom inflytandeprojektet Åsiktsmaskinen att bedöma ansökningarna tillsammans med utvecklingsledare och utvecklare på förvaltningen för Förskola & Grundskola (ansvariga). Svar erhålls inom 3 veckor efter att komplett ansökan inkommit.
Delar av ansökan kan beviljas eller avslås. Utvecklingsmedlen ska användas inom 6 månader. Resultatet och lärdomar ska redovisas i en kortare slutrapport som skickas till ansvariga. Vad slutrapporten ska innehålla framgår i beslutet.

Så här gör ni:
1. Fyll i ansökan digitalt
2. Skriv ut och skriv på (sökande och rektor)
3. Scanna dokumentet
4. Döp dokumentet till ”MBK utvecklingsmedel + sökandes namn + skola”
5. Skicka ansökan till ansvariga – frida.svensson@kungsbacka.se
6. Inom 3 veckor får ni svar

Blanketten skickas till
frida.svensson@kungsbacka.se
Bekräftelse på mottagande skickas via e-post. Beslut lämnas senast 3 veckor efter inkommen ansökan. Utvecklingsmedel betalas inte ut kontant utan fakturorna skickas efter överenskommelser till ansvarige för projektmedlen mer info i beslutet.

Vid frågor kontakta Frida Svensson på frida.svensson@kungsbacka.se

Välkomna med er ansökan – nu LEVLAR vi!