Lärarcoachning – Vad händer när modern teknik tar plats i mitt klassrum?

Jag är lärare för 3B på Toråsskolan.

Vi har jobbat med Sveriges landskap efter modellen:

  1. Sett en film om landskapet på sli.se
  2. Diskuterat filmens innehåll + elevers egna erfarenheter
  3. Skrivit en gemensam sammanfattning om landskapet
  4. Eleverna har markerat och skrivit landskapets namn på en Sverigekarta

Efter att ha jobbat klart med några landskap delades eleverna in i grupper. 3 elever i varje grupp. Varje grupp fick ett landskap som de skulle berätta om. De förberedde sig i grupperna genom att läsa på i sina skrivböcker och samtala om sitt landskap. Sedan fick de filma varandra med ipad. Arbetsglädjen var stor och de kända sig duktiga över sina landskapskunskaper, även om en del var spralliga och ovana att uppträda framför kameran…

Nästa gång kommer de att få ett nytt landskap som de senare ska dokumentera på Unikum. Jag längtar tills elevernas föräldrar ska få se en spännande landskapsfilm med deras favoritskådespelare! Kanske blir det ett annorlunda inslag och trevligt minne för släkten underFredrik Jjulhelgen…

/ Fredrik Jansson, pedagog i Kungsbacka kommun