Vårens distanskurser på SPSM

Nu är det dags att anmäla sig till vårens distanskurser på SPSM

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder 20-tal kostnadsfria kurser på distans. I vårens utbud finns bland andra de helt nya kurserna Utredning och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård och Förskolans inre arbete och utveckling.

Läs mer och anmäl dig här