Vi gör det TILLSAMMANS #kbasett2018

Att få chansen att åka till SETT tillsammans med en grupp av glada pedagoger från Kungsbacka kommun var otroligt roligt. När vi kom upp till Stockholm möttes vi av en mässa där man kunde inspireras på olika vis samt en mängd olika föreläsningar.

Det man kunde märka på mässan i år är att den nya skrivningen i läroplanen angående programmering verkligen har slagit igenom, även om det bara är en liten del av den nya läroplanen som handlar om detta.

Detta tog Jacob Möllstam upp i sin föreläsning som hette: Handlar det bara om programmering.
I den nya formuleringen ska alla elever utveckla en adekvat digital kompetens – vad menas med det?

  • Förstå hur digitaliseringen påverkar individer och samhälle
  • Använda och förstå digital tekning
  • Förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt
  • Lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digitalteknik

Som ni ser så är det bara den sista punkten som handlar om programmering.

Han betonade att det var viktigt att vi gör detta tillsammans. Vi måste lära ihop och Sveriges 290 kommuner måste samarbeta. Vad måste vi ge dagens årskurs 1 elever för att de ska vara kompetenta när de tar studenten 2029?

 

Att upptäcka den digitala världen med hjälp av IT klubben

IT klubben har tillsammans med Digitala Diaz skapat övningar med kopplingar till fritidshemmets läroplan för att eleverna ska upptäcka att IT och digitala verktyg ät både kul och kreativt.

IT klubben handlar inte bara om programmering utan är konkreta tips hur man kan komma igång med IKT på fritids. Föreläsarna gav förslag på tipspromenad med QR koder och apptips för att leka exempelvis affär.

IT klubben kunde vara en del av fritidsverksamheten men man kan även ta in IT klubben i skolan och göra det tillsammans.

 

Den sista föreläsningen grundade sig på Natur och Kulturs nya bok: Robot city

Grundläggande programmering i matematiken

Det hela utgår via en ramberättelse som utspelar sig i Robot city. Eleverna får på ett lekfullt sätt testa på programmering utan datorer. De ska befria ett antal tillfångatagna robotar och för att befria dem måste de delta i ett visst antal uppdrag.

Hela historien börjar med att eleverna kommer en dag till skolan och hittar stolar och bord välta – och mitt på golvet finns ett ägg och ett brev att de ska ta hand om ägget. Man får sedan följa vad som händer med ägget. Vem ligger i ägget?

Varje lektion har en tydlig koppling till Lgr11 och det finns en mängd kopieringsunderlag.

Jag blev inspirerad av det jag hörde om och skulle gärna vilja testa att arbeta med Robot City. Det är bra att få in programmeringen tillsammans med eleverna och eftersom materialet verkar vara så enkelt tror jag det kan inspirera många.

 

Mia Ståhl Moberg

IKT pedagog

Iseråsskolan

Pedagogiskt Område Norr