Vi tänker om, Vi tänker nytt, Vi tänker om igen…

En stor del i vårt arbete med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete på vår förskola består av Unikum.

På Villa Emilia arbetar vi med det digitala verktyget Unikum. Vi har valt att använda oss av Villa Emilias blogg, avdelningarnas bloggar och barnens lärlogg. Detta för att tydligt kunna dokumentera utveckling och lärande på både grupp- och individnivå. I bloggen kan man följa arbetet med de olika projekten på respektive avdelning. I förskolans gemensamma blogg läggs även övrig information. I lärloggen kan man följa varje barns enskilda lärande.

För att synliggöra hur barnen själva jobbar med dokumentation på Villa Emilia lägger vi upp klipp från bland annat Imovie och Storyrobe i både bloggar och lärloggar. Dessa appar är barnen med och jobbar i, väljer vad de vill visa och hur de vill visa det. För vår grupp med barn 5-6 år har vi som mål att blogga flera gånger i veckan för att delge varandra och föräldrar om hur arbetet med projektet går. Det händer mycket med barnens tankar och utforskande när de får jobba med dokumentationen. Våra analyser av detta visar att när barnen är mitt i ett utforskande tex om kraft/rörelse är de så fokuserade att nyfikna frågor, frågor om HUR de tänker ofta inte får något utrymme. Men vi kan se att i mötet med tex filmer från aktiviteten kan barnen lättare reflektera, analysera och hitta nya ”nyfikenhetsfrågor” som sen leder dem vidare. Det är gemensamt, med en sociokulturell utgångspunkt våra barn lär. När de gemensamt kan jobba vidare, delge varandra och skapa möten mellan förkolan och hemmet. Med detta i tanken åkte vi till SETT 2015, för att det är det viktigt för oss pedagoger att lära mer om hur vi kan utmana barnen med digitala verktyg som syftar till dokumentation.

Vi pedagoger vill veta mer om HUR vi kan få barnen mer delaktiga i arbetet med dokumentation med hjälp av digitala verktyg samt vilka verktyg som finns tillgängliga. Vi har som mål att alla barn på vår äldre barns avdelning, även 3 åringarna, själva ska kunna styra över vad de vill ta med sig vidare från projektet och inte vara lika beroende av en vuxens hjälp.

För oss är det viktigt att dokumentationen blir en naturlig del i barnens vardag och att både barn och pedagoger känner sig bekväma med verktygen. Vi kan se att den blogg våra äldsta barn jobbar med bygger broar mellan hem och förskola, barnens föräldrar blir mer insatta i VAD, HUR och VARFÖR vi jobbar med ett visst projekt och är delaktiga i barnens tankegångar. För barnen skapas en röd tråd. De erfar något på förskolan, deras föräldrar ser via Unikum, barn och föräldrar delar en gemensam upplevelse genom att se filmer hemma. Detta ger barnen nya frågor hemifrån, de diskuterar hemma och tar med nya ”input” till förskolan och vi jobbar vidare med dessa på förskolan. På så vis leds projektet vidare och baseras på barnens tankar och funderingar.

Den största ”kullerbyttan” vi gjorde under vårt besök på SETT är att det är lika viktigt att barnen får ta del av dokumentation och diskutera i real tid som det är att ta fram bilder och film ett tag efter aktiviteten. Innan SETT använder vi ofta dokumentationen ihop med barnen några dagar efter att det faktiska ”görandet” skett. Detta är inte att förkasta, men vi har fått nya tankar och redskap för hur vi kan mötas ihop med barnen kring dokumentation här och nu. Vi behöver skapa både fysiska och mentala rum för möten tex så behöver projektorer och andra digitala verktyg finnas lättillgängligt och vi pedagoger måste erbjuda tid för gemensam reflektion direkt efter ”görandet”. Vi fick också nya tankar och idéer för vilka frågeställningar vi ger barnen, tex så vill vi nu fråga barnen ”Vad ser ni?” istället för ”Vad händer”, då vi tror att detta blir en öppnare fråga och flera barn lockas att samtala samt att detta inbjuder till att det inte finns några korrekta svar.

Redan nu, två veckor efter SETT så har mycket förändrats i vår lärmiljö. Barn och pedagoger möts dagligen för att ge tid och fokus åt dokumentationer och reflektioner. Appar som tex Popplet används för att dokumentera barnens tankar och idéer där och då, barnen själva väljer vilka bilder de vill visa och samtala om och pedagoger kan bidra med text. Vår tanke är att dessa popplets kan bli som kartläggningar över projektets processer, vecka för vecka, och dessa kan vi dela med oss av i våra Unikum bloggar, då som bilder.
Även samtalen i dessa stunder är förändrade, vi kan se att de nya frågeställningar vi ger barnen utmanar dem och lockar dem att berätta mer och våga reflektera tillsammans.

Den största inspirationen till detta förändringsarbete kom under en föreläsning med Jenny Borgenport och Pernilla Jansson, som hette ”Tänk om, Tänk nytt, Tänk om igen… ”
Minnesvärda ord som vi verkligen tagit till oss av.

 

Av: Sandra Hansson & Emma Rahm, Villa Emilia förskola
Foto: Emma Rahm