Vill ni vara med och testa ut ett nytt matematikprogram?

Lära Mera söker skolor som vill vara med och pröva ut ett matematikprogram för elever 12-18 år med särskilda behov?

Mattekoden är ett webbbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever med särskilda behov. Programmet innehåller en rad adaptiva övningar som är ämnade att fokuserat träna centrala matematiska färdigheter, så som sifferuppfattning, talkamraten, mönsterförståelse. Mattekoden utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in. Samtliga övningar i träningsprogrammet är adaptiva, dvs. konstruerat så att svårighetsgraden i de olika övningarna kommer att anpassa sig efter elevens prestationer.

Klicka nedan för att anmäla intresse.
https://sv.surveymonkey.com/s/mattekoden