Workshop/Livesändning Bildhantering i förskolan

Välkommen till en webbsänd workshop med IKT pedagogerna Fredrik Hermansson och Mia Moberg.
Presentationen från denna workshop kommer snarast att publiceras här på Kungsbacka Delar.

 

För direktsupport i anslutning till workshopen.
Skype: Fredrikhermansson1