Puppet Pals i förskolan

Nu är det förskolornas tur att vara med på tåget i Kungsbackas IKT satsning! Alla förskolor har fått ut en iPad och sakta men säkert kommer resten av IKT verktygen ut, några förskolor hade dem på plats redan under våren.

I Onsala pedagogiska enhet Förskoleområde 1, startade vi höstterminen med att använda en förmiddag till workshops runt digitala verktyg. Alla pedagoger fick möjlighet att med vägledning testa bland annat appen Puppet Pals på Ipaden.

En mycket användbar app där man gör egna animerade sagor med ljud. De större barnen lär sig snabbt, de kan välja många olika figurer och bakgrunder och köper man till ett Director’s passfår man tillgång till ännu fler och dessutom kan man ta fotografier och använda i sina sagor. Man kan klippa ut personer som man har med i sagan, göra egna bakgrunder, göra rekvisita som man vill ha med, ja det är väl egentligen bara fantasin som sätter stopp.

Den stora fördelen med denna app är att även de mindre barnen kan bli aktiva och göra egna filmer. När man är med och samtalar om det som händer när barnen rör de olika figurerna och förstärker och sätter ord på det de gör så är det en både rolig, lärorik och utvecklande app för våra yngre barn.

Det är viktigt att IKT verktygen blir en naturlig del av verksamheten. Vi skall inte bara “spela spel” utan bredda vår verksamhet med hjälp av dem. Saker som vi inte kunde göra förut eller som var för komplicerade eller krångliga, Geocaching, egna memory, göra sagor och filmer mm mm. Barnen kan eller lär sig tekniken väldigt fort, det är vi som skall se till att få in pedagogiken och läroplanen i IKT verktygen.

Karin Sönnerås