Relationsskapande uppfinningar – ett projekt med ettåringar

Reportage från nästa projekt inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Relationsskapande uppfinningar, ett projekt med 1-åringar.

Sara Tordebring

Presentationen kan pausas om läshastigheten blir för snabb.