Bildsal – en spännande blogg på G!

För Kungsbacka delars räkning har jag träffat Tina Sjöstrand, bildlärare på Toråsskolan.
Tina driver en tämligen nystartad blogg, Bildsal, (http://tinasbildsal.blogspot.se) vilken är utgångspunkten för vårt samtal.

Jag har arbetat som bildlärare i närmare 25 år, har funderat länge på just det här med blogg eller webbplats som en möjlighet att bland annat låta eleverna visa vad de gör för en större publik. Den nya kursplanen i LGR 11 betonar bildämnets kommunikativa inslag mer och lyfter bl.a. fram bildhantering med hjälp av digitala tekniker.

Tina berättar vidare att hon till en början tänker använda sig av bloggen som ett bildgalleri, att elevers noggrant utvalda bilder skall få en mer naturlig exponering. Elever i årskurs åtta är de första som fått möjlighet att både visa sina bilder och skriva en förklarande text. Tina tycker att elever som kan ha svårt att komma till sin rätt vid ett redovisningstillfälle i klassen kommer till uttryck på ett bättre sätt här. Eleverna själva är stolta och har inte haft några invändningar mot att bli publicerade på nätet.
En annan reflektion var att uppgifter möjligen tas något mer på allvar om man vet att de skall visas för en större publik. Här kommer vi även in på frågan om hur man hanterar personuppgiftslagen i detta sammanhang. Tina poängterar vikten av att vara försiktig och snarare fokusera på ämnet än på individen när man dokumenterar arbeten.
I Bildsalen skall olika aspekter av processen i skapandet visas, samt att skisserna är en stor del av den färdiga produkten. Digitala bilder kommer att vara en del, men tyngdpunkten skall också ligga på bilder eller film av alster skapade i andra tekniker. Tanken är inte att visa mängd utan snarare ett representativt urval.
Vi övergår till att prata lite mer om vad som komma skall, vilka idéer som känns mest spännande att utveckla. Tina berättar om bildlärarnas samverkan som äntligen kom till stånd under arbetet i centrala ämnesgrupper, här finns mycket kunskap och engagemang att ta vara på. Hennes egen personliga del av webbplatsen Bildsalen, länkad där, kunde bli en resurs med metod- och uppgiftsbank. Vi pratar också en stund om möjligheten att göra ”flippade” presentationer av lektioner och olika tekniker.

Slutligen återkommer vi till huvudsyftet med bloggen, att verkligen lyfta bildämnet!
Sir Ken Robinsons åsikt om att vi måste skapa ett utbildningssystem som främjar snarare än underminerar kreativitet, får bli slutkläm här.

Håll koll på Tinas Bildsal, där händer det spännande saker framöver!

tinasbildsal