Om

logo2

Kungsbacka Delar är sidan där Kungsbacka kommuns pedagoger i förskola och grundskola delar med sig! Här kan vi dela  inspiration, erfarenhet och kunskap runt skolutveckling  med hjälp av digitala verktyg, men även annat som belyser allt spännande som händer i våra verksamheter.

Ansvarig för sidan är Åsa Blide Larsson
Utvecklingsledare på förvaltningen Förskola & Grundskola.
asa.blide-larsson@kungsbacka.se