Aktivitetstavla som arbetssätt

Under våren har vi på Kolla förskola avdelning Kristallen arbetat med en aktivitetstavla. Det är ett arbetssätt som inkluderar barnen i vår verksamhet att vara med och bestämma vad de ska göra under deras vistelse på förskolan.

Vi startade upp arbetet utan någon form av förberedelse för barnen. Efter två veckor hade vi en samling där vi tillsammans med barnen utvärderade den. Vi frågade barnen: Vad tycker ni om den?, saknar ni någonting? De svar vi fick under samlingen var att de tyckte den var bra, att de ville ha fler aktiviteter att välja mellan (vilket de även kom med förslag på).

 

Aktivitetstavla som arbetssätt har främjat barnen på många olika sätt.

Bland annat upplever vi att barnen idag värdera sin tid och andra faktorer kring leken på ett annat sätt än vad de gjorde tidigare. Med det menar vi att vi pedagoger och barn kan idag föra ett samtal kring exempelvis hur många barn som är rimligt att vara på samma aktivitet. Vi låter barnen leda detta samtal, för att ge de så stort inflytande som möjligt.

Vår upplevelse är att barnen fått ett verktyg i verksamheten både när det gäller, vad jag ska leka med, vem jag ska leka med och vart? Den ger de tydliga ramar men ändå så mycket frihet.

Vi har fått kommentarer av barnen så som:

”Men skulle vi inte kunna ha en aktivitets tavla ute på gården också om man inte vet vad man vill göra”

 

Linnea Perkman & Evelina Thorsson

Kolla förskola, Kristallen