Att göra en poster av vetenskapliga artiklar!

Under hösten har fyra lärare och förskollärare från Kungsbacka läst en kurs på Halmstad Högskola; “Att läsa vetenskapliga artiklar”. Kursens syfte var att lära sig presentera pedagogisk forskning i vetenskapliga artiklar på ett lättillgängligt sätt. Formatet vi lärt oss kallas “poster”, ett smart sätt att organisera och visualisera forskningsresultat som man samlat ihop från flera håll.

Vi har under kursen haft tillgång till högskolans databaser med en stor mängd forskningsartiklar. Först ringade vi in vårt intresseområde att titta närmare på, och efter det har vi lärt oss söka relevanta artiklar i databasen. När vi sedan läst alla artiklar gjorde vi en egen översikt med hjälp av mallar kring hur en poster ska byggas upp. Själva postern gjorde vi i Power Point, med bilder, kort slagkraftig text och givna rubriker.

Nu när vi lärt oss göra posters vill vi gärna sprida kunskapen vidare! Vi hoppas att postern, både som process och format, kan vara ett effektivt sätt att sammanföra forskning och undervisning. Både lärare och elever kan arbeta med posters för att sortera och förtydliga ett innehåll. Vi hoppas att många är intresserade av att lära sig mer, så vi kanske får tillfälle att anordna en work shop längre fram i vår.

Ann och Johanna Klinnekärrs förskola och Fjordskolan har undersökt och gjort poster om SKA-systematiskt kvalitetsarbete. Karin och Ingrid Furulidsskolan har gjort en poster om PBL-Projektbaserat lärande.

Ta gärna kontakt med någon av oss om ni vill veta mer!
Vänliga hälsningar
Ingrid Bergström Furulidskolan, Johanna Johansson Fjordskolan, Ann Berg Klinnekärr förskola och Karin Carlsson Furulidskolan.

Karin Carlsson
Förstelärare
Furulidsskolan

Denna artikel har 1 kommentar

  1. Spännande att läsa om detta! Hoppas det finns intresse för anordna workshops! Hör av er om ni tänker att ett FIKA-tillfälle kan vara en uppstart till er workshop. Vänligen, Helena.

Kommentarer är stängda.