Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning

augusti 27, 2019

Årets uppstart blev en fullmatad eftermiddag med forskningsbakgrund, syfte och innehåll samt många reflekterande bikupor. Därefter dök alla in i de digitala arbetsytor vi kommer att använda, Teams för pedagoger och OneNote klassanteckningsbok för elever. Förra läsåret genomförde vi i Kungsbacka en egen utbildning med drygt 50 pedagoger, då i formen av en pilotutbildning, som avslutades i maj 2019. Med goda erfarenheter i ryggen har vi så skruvat på vårt…

Läs mer >>

Grundutbildning språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Även speciallärare och specialpedagoger är välkomna. Innehåll Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. Följande områden berörs: • Vad…

augusti 13, 2019
Läs mer >>

Magisk avslutning på STL-utbildningen

juni 19, 2019

Under läsåret 2018-2019 har ca 50 lärare i åk 1-9 deltagit i pilotutbildningen STL Kungsbacka. Handledare från Enhet Utveckling har lett det kollegiala lärandet på sex skolor i kommunen och i slutet av maj avslutades utbildningen gemensamt för alla deltagare i Omsorgens Hus. En av dessa lärare valde att formulera och dela sina tankar efteråt och har också gett sitt medgivande till publicering här på Kungsbacka Delar. “Tack för idag!…

Läs mer >>

God utdelning till Kungsbacka när nationella medel för praktiknära forskning delades ut

I Kungsbacka får vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla lärandet för våra barn och elever i enlighet med skollagens bestämmelser om att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Den 28 mars fick vi besked om att vi har ett brett deltagande i den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning i skolan – via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på…

april 1, 2019
Läs mer >>

Ståpäls gör yrket!

mars 22, 2019

Tal i bråkform på Åsaskolan, årskurs 4 Denna lektion fick vi uppleva ståpäls på våra armar. Diskussionen och lärandet tog ordentlig fart kring tal i bråkform. Lärandeobjekt: Tal i bråkform, hur vi kan dela upp en hel på olika sätt? Påstående: Den röda delen utgör hälften av hela papperet. Så inleddes lektionen i årskurs 4 på Åsaskolan där Åsa Öhrnell, förstelärare i matematik, leder lektionen tillsammans med Anna-Karin Larsson och…

Läs mer >>

Med sikte mot väst!

mars 14, 2019

Om två veckor åker jag till USA för att besöka skolor specialiserade på autism, ADHD och dyslexi. Jag heter Annika Björnhall och till vardags arbetar jag på Björkrisskolan och är även kommunövergripande handledare i Läslyftet. Via mina specialpedagogiska studier vid Göteborgs Universitet fick jag ett stipendium för att omvärldsspana och fördjupa min kunskap kring arbetet med elever med olika stödbehov. Anledningen till att jag valde just USA är att jag…

Läs mer >>

Hjärnstark på Smedingeskolan

oktober 26, 2018

Klockan är 08.10 och uppe vid Smedingeskolans idrottshall börjar eleverna droppa in. Vi möts av långa gäspningar, någon tar armkrok på en kompis och ännu en gång ställs frågan: ”Är det samma pass idag?”  25 min senare ska vi alldeles strax avsluta dagens pulspass. ”90 Sekunder kvar. Lägg i en extra växel nu” ”Jag orkar fan inte mer”. Jag visslar och avslutar passet. ”Lugn jogg tillbaka till uteförrådet”. En elev…

Läs mer >>

Learning forum 2018 – konferens kring lärande och digitalisering

oktober 22, 2018

För första gången i Sverige så ordnades en konferensens för att skapa en mötesplats för forskare och praktiker att samtala kring skolans digitalisering. Arrangör var RISE tillsammans med Skolverket, Vinnova och SKL. Från Kungsbacka deltog utvecklingsledare och förstelärare inom digitalisering från både FG och GV. Allt gick av stapeln den 9-10 november på Lindholmens konferenscenter i Göteborg med ca 250 deltagare. Skolverket introducerade dagarna genom att beskriva sitt uppdrag att…

Läs mer >>

Save the date: FIKA tisdag 20/11, kl 15.30

oktober 11, 2018

Våra kolleger på Furulidsskolan bjuder in till nästa FIKA. NÄR? Tisdagen den 20/11, kl. 15.30-17.30.     Vi kommer då att få veta mer om och samtala kring hur Ingrid och hennes kolleger arbetar med problembaserat lärande (PBL). Rektor Ulrica kommer att berätta om den alldeles nybyggda Furulidsskolan och dess innovativa planlösning, som är baserad på tankar om och forskning kring mera flexibla lärmiljöer. Hur möjliggör en mera flexibel planlösning…

Läs mer >>

Forskning från Kungsbacka kommun presenteras på internationell forskningskonferens i Italien – ECER 2018

oktober 3, 2018

“Just nu befinner vi oss i Bolzano, mitt bland vingårdarna i norra Italien, på en internationell konferens om forskning inom undervisning, lärande och skolan som organisation. Vi har presenterat forskning som vi har gjort i förvaltningen för förskola och grundskola.” Louise pratade om hur läraragens gestaltar sig i kollegiala samtal om sin egen praktik, den egna erfarenheten och innehållet ett allmänt råd: Arbeta med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram…

Läs mer >>

FIKA-träff på Vägmästaren 13/9 – OBS! Ändrad plats och klockslag

september 3, 2018

Välkommen på FIKA på Vägmästaren torsdagen 13/9 kl. 16.00-18.00!  Anmäl dig snarast till nästa FIKA-träff! Notera ändrad plats och klockslag. Var? Vägmästaren När? Torsdag 13/9, kl 16.00-18.00.   Så här ser programmet ut just nu:   SYV-handlingsplan – hela skolans ansvar Presenteras av lärare från Frillesåsskolan. Frillesåsskolan skrev denna handlingsplan i samband med en utbildning som Skolverket och Karlstads Universitet arrangerade. De har nu fått i uppdrag av Projektet Yrkeskompassen…

Läs mer >>

Inspiration: Pedagogiskt entreprenörskap i matematik och digitalisering.

augusti 14, 2018

Här kommer ytterligare ett gyllene tillfälle att både ge och få inspiration kring pedagogiskt entreprenörskap; denna gång med fokus på matematik och digitalisering. Du kommer att få höra om hur äldre elever har undervisat yngre elever i programmering på enskilda lektioner, på elevens val och på schemabrytande teknikdagar. Vad vill du berätta om? Släng bort Jante och kom till vår workshop på Kullaviksskolan onsdagen 26/9 kl 14.00-16.00 och dela med…

Läs mer >>

Nu går vi och badar…

Redaktionen för KungsbackaDelar blickar tillbaka på ett spännande år som inneburit en ökad bredd i innehåll och att vi når ännu fler, både i och utanför Kungsbacka kommun.  Att lära med och av varandra är en viktig nyckel till lärandet – för barn, elever och pedagoger. Det finns många guldkorn där ute i våra verksamheter och vi vill tacka er alla som bidragit, delat och inspirerats under året.  Vi tar inte…

juli 2, 2018
Läs mer >>

Skoltavlan #kbasett2018

juni 25, 2018

SETT mässan 2018 Skoltavlan är en ny framtagen app. Den är interaktiv där du kan ta av en del redan skapade aktivitetstavlor och där du själv  enkelt kan skapa egna interaktiva aktiviteter. Du kan välja att det du skapar enbart ses av er eller så kan du dela det med andra ”Skoltavlan användare”. Appen går att använda vid Smartboarden för att skapa gruppaktiviteter likaväl som en individuell. Appen är i…

Läs mer >>

Processutbildning för studiehandledare på enhet Modersmål

Under vårterminen har vi IKT-pedagoger haft glädjen att processutbilda en härlig grupp med vetgiriga studiehandledare inom modersmålsenheten. Vi har träffats vid tre tillfällen och har under två timmar tillsammans utökat den digitala kompetensen och processat hur vi med hjälp av digitala verktyg kan utveckla undervisningen. Fokus har förutom digitalisering varit ett specialpedagogiskt elevperspektiv. Det kollegiala lärandet har löpt som en röd tråd både i och mellan träffarna. Vi har använt…

juni 21, 2018
Läs mer >>

Trollsländans förskola undersöker insekter

juni 20, 2018

På Trollsländans förskola har vi arbetat med insekter. Genom att få möjlighet till att titta närmre på insekterna använder barnen en iPad eller iPhone tillsammans med ett förstoringsägg med wi-fi. På iPad eller iPhone används en app där barnen kan ta bilder på det de undersöker eller filma. Efter barnen har tagit kort eller filmat kan de visa kompisarna på skärm eller projektor för att dela med sig. Sofia Olsson…

Läs mer >>