Digital litaracy

januari 25, 2014

Vi är tolv personer från Kungsbacka på besök i London för att lära om lärmiljöer. Idag har vi varit fyra personer på en dag om digital litaracy. Bonnie Stewart utvecklar begreppet “digital litaracy”. Hon pratar om betydelsen av att dela med sig och att nätverka, och framförallt att våga. Min direkta reflektion blir hur vi kan utveckla läs- och skrivinlärningen som till stor del sker med hjälp av dator, ipad,…

Läs mer >>

Besök på New Line Learning Academy i Kent, England

januari 23, 2014

Vi är 12 personer från Kungsbacka på besök i London där vi besöker Bett-mässan och gör olika studiebesök under några dagar. Bett-mässan är europas största skol-IT-mässa. Alla deltagare från Kungsbacka är på olika sätt inblandade i planering för nya skolor eller förskolor. Tanken är att samla tankar och idéer som vi kan föra in i dessa projekt. Idag är vi på en temadag kring lärmiljö och den inleder vi på…

Läs mer >>

Nationalencyklopedin och lexikon – fritt nyttjande för elever och lärare..

januari 6, 2014

Kungsbacka har avtal med Nationalencyklopedin. Är du på skolan eller förskolan kan du nå NE bara genom att skriva ne.se i webbläsaren. Det funkar även med Ipaden, men för Ipad finns också en app. Läs mer om appen här! Hemma kan du och dina elever nå NE via Fronter! Vi har cirka 150 000 sökningar i Kungsbacka skolor på NE per månad! Läs mer här När du är inne på…

Läs mer >>

Forskning och analys..

Under den senaste tiden har det kommit flera rapporter som beskriver hur det går för den svenska skolan och dess utveckling med digitala redskap. Alla pekar, inte oväntat, på behovet av att använda prylarna för att få resultat. Studierna pekar också på behovet av kompetensutveckling så att användandet leder till ökat lärande. Vi har betydligt fler datorer och surfplattor idag,men i vissa ämnen har inte användandet för lärandet ökat ändå….

april 17, 2013
Läs mer >>