Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

februari 15, 2017

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig till främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras: Vad är språklig medvetenhet…

Läs mer >>

Läslyftet nu och nästa läsår

september 11, 2015

Inom grundskolan i Kungsbacka kommun deltar just nu tolv pedagoggrupper i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av handledare. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen. Pedagogerna förväntas dels öka sin kompetens inom området med hjälp av färsk forskning, dels utveckla förmågan att omsätta kompetensen i undervisningen. Fortbildningen…

Läs mer >>

Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

september 9, 2015

Efter önskemål anordnas nu återigen en grundutbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka kommuns skolor. Utbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet och som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras: Vad är språklig medvetenhet och varför ska vi arbeta med det? Bedömning…

Läs mer >>

Fortbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet

februari 12, 2015

Efter önskemål anordnas nu en fortbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Fortbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. I fortbildningen kommer följande områden att beröras: Syftet med att utveckla grundläggande språklig medvetenhet Presentation av materialet i Bornholmsmodellen Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna…

Läs mer >>