Äventyr med Blue-Bot på Fjärilens förskola

I december månad har Fjärilens förskola fått möjlighet att låna en Blue-Bot. Fokusområdet under hösten är Kreativt språkande. Med språkande menar vi att barnen i interaktion skapar mening och formar kunskap och erfarenhet genom ett eller flera språk.

För att julkalendern inte skulle hamna utanför projektet ville vi hitta en väg in i projektet där barnen får hitta nya sätt att kommunicera och språka.

Inledningsvis fick barnen måla sin kalender själva varpå vi sedan placerade ett rutnät över med nummer 1–24. I en tomteluva låg alla namnen och varje dag drogs två namn där tanken var att barnen tillsammans skulle få möjlighet att resoneras sig fram för att ställa en hypotes och sedan pröva sig fram att programmera koder tills målet (en röd kula med dagens datum) var nått. Under varje röd julkula låg en QR kod som barnen fick skanna in med hjälp av appen QR reader.

Målet var att barnen skulle erbjudas tillfälle för kommunikation och språkande där de förklarar sina tankar för sin vän och tillsammans utveckla och testa olika hypoteser genom samarbete. Programmering ser vi som ett språk som barnen undersöker och försöker förstå. I mötet med Blue-Bot och kompisarnas resonemang kan detta språk både stimuleras, utmanas och utvecklas.

Tack för denna gång lilla Bot, ses en annan gång!

Camilla Bratt Fjärilens Förskola