Barnen arbeta med Smartboarden

Vi på Dannebacka förskola Honungsdalen har valt att arbeta med Smartboarden utifrån en känd saga.

Språk: Barnen skapar ett rikt ordförråd och att berättelser kan berättas på många olika sätt. Alla har sina knep och förmågor att få andra upplevelser.

Blyga barn får ett gyllene tillfälle att leka med ord, handling och agera tillsammans med andra vid lek med sagoberättande. Barn ifrågasätter om varför, hur och kommer med egna lösningar på problem som kan uppstå.

Återberättande, att komma ihåg sagan ger många tillfällen till en ny historia. Alla blir inte likadana, det händer nått nytt varje gång.

Framför allt ger det barnen upplevelsen att” jag kan.” Självständigheten stärks och barnen känner trygghet.

Alla har lika stor rätt att bli sedda och uttrycka sina tankar och åsikter utan att bli ifråga sagda.

Att arbeta konkret med upplevelser stärker normerna och jämställdheten hos barnen. Vi vuxna är viktiga som förebilder och har ett ansvar mot barnen i den dagliga verksamheten. Vårt förhållningssätt påverkar barnen och deras förståelse för omvärlden.

Arbetet med Smartboarden har hjälpt blyga barn att agera och visa för andra sin version av sagan.

Vill ni veta mer får ni gärna kontakta Dannebacka förskola – avdelning Honungsdalen.

Här under kan ni se en liten film när ett av barnen arbeta vid Smartboarden